Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021: Maltillisen kasvun neljännes COVID-19 kiihdytyksen jälkeen

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.10.2021 KLO 12.00

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2021: Maltillisen kasvun neljännes COVID-19 kiihdytyksen jälkeen

YHTEENVETO

Heinä – syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 38,6 milj. euroa (36,7 milj. euroa), kasvua 5,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,0 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,5 milj. euroa (14,8 milj. euroa), laskua 2,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,1 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa), laskua 3,6 %.
 • Liikevoitto oli 8,9 milj. euroa (9,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euron (3,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,1 milj. euron (3,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin liittyvien kulujen oikaisusta
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,6 % (6,3 %).
 • Vapaa kassavirta oli 9,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,28 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,38 euroa) 1.

Tammi – syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 120,4 milj. euroa (111,1 milj. euroa), kasvua 8,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 44,5 milj. euroa (39,7 milj. euroa), kasvua 12,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 10,2 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 36,9 milj. euroa (33,0 milj. euroa), kasvua 11,8 %.
 • Liikevoitto oli 27,5 milj. euroa (21,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 9,4 milj. euron (11,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 9,5 milj. euron (9,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,3 % (5,2 %).
 • Vapaa kassavirta oli 19,8 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,85 euroa (0,66 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,17 euroa (0,96 euroa) 1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.7. –
30.9.2021
1.7. –
30.9.2020
1.1. – 30.9.2021 1.1. – 30.9.2020 1.1. –
31.12.2020
           
Liikevaihto 38,6 36,7 120,4 111,1 151,3
Liikevaihdon kasvu, % 5,2 0,1 8,4 4,1 3,7
Liikevoitto 8,9 9,2 27,5 21,7 27,8
Liikevoittomarginaali, % 23,0 25,1 22,8 19,6 18,4
Oikaistu käyttökate 14,5 14,8 44,5 39,7 54,0
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 37,5 40,3 37,0 35,7 35,7
Oikaistu liikevoitto 11,9 12,4 36,9 33,0 45,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 30,9 33,7 30,7 29,7 29,7
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 7,6 6,3 7,3 5,2 5,6
Vapaa kassavirta 9,9 11,0 19,8 23,5 32,6
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,6 2,4 2,6 2,7 2,6

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, ylittäen tavoitteen keskivälin.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät suunnilleen ensimmäisen vuosipuoliskon tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Maailmantalous jatkaa pandemian jälkeistä elpymistään, mutta kasvunäkymät ovat maltillistuneet alkusyksyn aikana. Deltavariantti, joka toi markkinoille epävarmuutta elokuussa, on saanut seurakseen toimitusketjuongelmat, kohonneet inflaatioluvut ja energiahintojen nousun. Toimitusketjuongelmat ovat rajoittaneet kasvunäkymiä. Pandemia ylläpitää edelleen epävarmuutta taloudessa ja markkinoilla, mikä voi näkyä muun muassa luottotappioiden kasvuna.

Tilikauden 2021 kolmas kvartaali oli Enento Groupille matalan kasvun kvartaali. Konsernin liikevaihto oli 38,6 milj. euroa, joka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,0 %). Oikaistu käyttökate laski 2,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 3,1 %) ollen 14,5 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä laski 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,5 %) ja oli 11,9 milj. euroa. Jatkuva, innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat tärkeä kasvun lähde. Uusien palveluiden kehityssalkku on edelleen vahva ja sen osuus liikevaihdosta on kasvussa, ollen nyt 7,6 %.

Kolmannella kvartaalilla liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme mutta kasvu oli huomattavasti maltillisempaa kuin edellisellä kvartaalilla. Suomen markkinan kuluttajatietopalvelut alkoivat elpyä tarkastelukaudella ja niiden odotetaan lisäävän volyymiaan myös jatkossa, mutta Ruotsissa kuluttajapalveluiden kysynnän kasvu hidastui. Lisäksi Norjan markkinan liiketoiminta on kasvanut koko alkuvuoden 2021 ajan ja kasvu jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden kasvuvauhti tasaantui. Vuonna 2020 asuntomarkkinan kasvun kiihtyminen ajoittui kolmanteen vuosineljännekseen ja pääosin tästä syytä vertailukauden liikevaihto oli ennätyskorkea. Business Insight -liiketoiminta-alueen kasvu jäi maltilliseksi.

Asiakastarpeen ymmärtäminen on strateginen menestyksen avain palvelukehityksessä ja määrätietoinen asiakastyömme toi merkittäviä asiakasvoittoja kolmannella kvartaalilla. Uudistuva sääntely sekä riskienhallinnan kasvava merkitys vaativat yritykseltä sopeutumista, ennakointia, ymmärrystä sekä riskienhallinnan tehokasta kehittämistä. Ruotsissa regulaation lisääntyneet vaatimukset huolellisesta luottopäätöksen tekemisestä ovat kasvattaneet riskienhallintapalveluidemme kysyntää ja esimerkiksi johtaneet laajennetun luottotietoraportin käytön kasvuun. Lisäksi monet asiakkaamme ovat liittäneet opintolainatietoja tilaamiinsa luottotietoraportteihin. Suomessa merkittävä asiakkaamme on digitalisoimassa sopimusprosessejaan hyödyntämällä Nimenkirjoitustarkistuspalveluamme. Toinen merkittävä asiakkaamme otti käyttöönsä postinumeroon perustuvan Asuntohintaindeksipalvelun, jota se käyttää asuntovakuutuskantansa seurantaan ja päivittämiseen.

Takana on huikea kymmenen vuoden matka, jota olemme määrätietoisesti kulkeneet yhdessä koko henkilökunnan kanssa. On ollut upea mahdollisuus olla mukana kehittämässä suomalaisesta Asiakastiedosta pohjoismaista Enento Groupia. Tämä on omalta osaltani sopiva aika ojentaa viestikapula 1.1.2022 konsernin uutena toimitusjohtajana aloittavalle ruotsalaiselle Jeanette Jägerille. Kiitän kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, omistajiamme ja kumppaneitamme luottamuksesta, aidosta dialogista sekä hyvästä yhteistyöstä. Tästä on hyvä jatkaa.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää perjantaina 29.10.2021 klo 15.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät kolmannen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/2021_1029_enento_q3

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0) 9 4241 7514
Ruotsi: +46 (0) 8 1211 1105
Iso Britannia: +44 (0) 330 027 1503
Yhdysvallat, Montgomery: +1 334-777-6981
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 716324

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 29. lokakuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.