Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021: Poikkeustilanteisiin sopeutuva liiketoimintamalli ja uudet palvelut tukivat liikevaihdon kasvua

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.4.2021 KLO 12.00

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2021: Poikkeustilanteisiin sopeutuva liiketoimintamalli ja uudet palvelut tukivat liikevaihdon kasvua

YHTEENVETO

Tammi maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 39,7 milj. euroa (37,6 milj. euroa), kasvua 5,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 2,4 %).
  • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,9 milj. euroa (12,4 milj. euroa), kasvua 12,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 9,9 %).
  • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,5 milj. euroa (10,5 milj. euroa), kasvua 10,0 %.
  • Liikevoitto oli 8,5 milj. euroa (7,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,0 milj. euron (3,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,2 milj. euron (3,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta.
  • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,9 % (4,4 %).
  • Vapaa kassavirta oli 5,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,0 milj. euroa (-0,1 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,23 euroa).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,37 euroa (0,32 euroa) 1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

         
    1.1. 1.1. 1.1.
Miljoonaa euroa   31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
         
Liikevaihto   39,7 37,6 151,3
Liikevaihdon kasvu, %   5,4 9,0 3,7
Liikevoitto   8,5 7,1 27,8
Liikevoittomarginaali, %   21,3 18,9 18,4
Oikaistu käyttökate   13,9 12,4 54,0
Oikaistu käyttökatemarginaali, %   35,2 33,0 35,7
Oikaistu liikevoitto   11,5 10,5 45,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, %   29,0 27,8 29,7
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %   6,9 4,4 5,6
Vapaa kassavirta   5,7 7,3 32,6
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x   2,5 2,8 2,6

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Enento Groupin liikevaihto oli 39,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukaudesta 5,4 % (2,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) huolimatta edelleen jatkuvasta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Koronarokotusten edistyminen ja yhteiskunnan tukitoimenpiteet luovat kuitenkin positiivisia odotuksia tulevaisuuden suhteen. Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi 12,4 % (9,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ollen 13,9 milj. euroa. Oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi 10,0 % (7,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein) ja oli 11,5 milj. euroa. Innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat meille tärkeä kasvun lähde. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että uusien palveluiden osuus liikevaihdoista on edelleen kasvussa ollen nyt 6,9 %.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti Suomen ja Ruotsin markkinoilla Risk Decisions -liiketoiminta-alueen liikevaihdon lievä lasku johtuen koronapandemian aiheuttamasta palveluidemme käytön vähenemisestä. Lisäksi vakuudettomien kuluttajaluottojen korkokattosääntely jatkuu ainakin kuluvan vuoden syyskuun loppuun ja pienentää palveluidemme kysyntää Suomen markkinoilla. SME & Consumers -liiketoiminta-alueella kasvua kertyi molemmilla markkinoilla suoraan kuluttajille myytävistä palveluista. Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli viime vuotta korkeammalla tasolla B-t-C asiakkaille suunnattujen palveluiden hyvän kasvun vuoksi. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistötietopalveluiden vahva kasvu jatkui molemmilla markkinoilla vahvan markkinakysynnän siivittämänä.

Yksi Enenton kilpailueduista on edistyksellinen tiedonhankinta ja kykymme sekä osaamisemme käsitellä tietoa. Etsimme jatkuvasti uutta tietoa eli uusia ja uniikkeja datalähteitä palvelukehityksemme raaka-aineeksi. Strategiamme mukaisesti panostamme strukturoimattoman tiedon hyödyntämiseen. Kykymme yhdistää tämänkaltaista tietoa palveluiden, palvelukehityksen tai asiakkaan tarpeeseen luo meille monia uusia kasvumahdollisuuksia. Uudenlainen palvelukokonaisuus, jossa olemme hyödyntäneet täysin uusia tietolähteitä ja tiedonhankintamenetelmiä, on esimerkiksi yritysten vastuullisuustiedot eli ESG-tiedot. Toisena esimerkkinä olemme korvanneet Suomesta toistaiseksi puuttuvan kansallisen positiivisen luottotietorekisterin omalla Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmällä, jonka lisäksi lanseerasimme ensimmäisen kvartaalin aikana uuden yrityspuolen positiivisen luottotiedon hyödyntämisen mahdollistavan palvelun.

Olen 21.4.2021 ilmoittanut jättäväni yhtiön. Lähes kymmenen vuoden toimitusjohtajuuden jälkeen on aika henkilökohtaisesti uudistua ja suunnata uuteen. On ollut upea mahdollisuus olla mukana kehittämässä Asiakastiedosta nykyistä Enento Groupia yhdessä hienojen ja liiketoiminnan kehittämiseen sitoutuneiden enentolaisten kanssa. Olen ylpeä saavuttamistamme tuloksista, kiitos kaikille loistaville kollegoilleni. Asiakkaiden kohtaaminen on yksi parhaita osia tätä työtä, kiitokset myös asiakkaillemme mahdollisuudesta aitoon dialogiin.

Uskon vahvasti, että innovatiivisen palvelukehitystyön, yrityskauppojen myötä tulleiden synergiaetujen, ja osaavan henkilökunnan ansiosta Enentolla on hyvät mahdollisuudet menestyä tarjoamalla asiakkailleen entistä parempia palveluita entisestäänkin parempien ja vastuullisten päätösten tueksi.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää torstaina 29.4.2021 klo 15.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2021_0429_q1

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223
Yhdysvallat, NY: +1 646-828-8195
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 954051

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 14.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 29. huhtikuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.