Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2022: Kasvua haastavassa markkinatilanteessa

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.4.2022 KLO 12.30

Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2022: Kasvua haastavassa markkinatilanteessa

YHTEENVETO

Tammi – maaliskuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 40,7 milj. euroa (39,7 milj. euroa), kasvua 2,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,4 %).
  • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 13,5 milj. euroa (13,9 milj. euroa), laskua 2,9 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,3 %).
  • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 9,5 milj. euroa (11,5 milj. euroa), laskua 17,8 %. Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun johtuen palvelun tulevasta siirrosta.
  • Liikevoitto oli 6,1 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,1 milj. euron (3,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä 0,3 milj. euron (-0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa irtisanomis- ja integraatiokuluista. Liikevoitto sisältää yllämainitun lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun.
  • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,9 % (6,9 %).
  • Vapaa kassavirta oli 7,1 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli 0,1 milj. euroa (-0,0 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,27 euroa).
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,37 euroa) 1.
  • Ruotsin Tambur-palvelun yhteistyöpankit käyttävät option hankkia palvelu, arvioitu kauppa 2023.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

AVAINLUVUT

       
  1.1. 1.1. 1.1.
Miljoonaa euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021
Liikevaihto 40,7 39,7 163,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,4 2,4 5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin valuuttakurssein 2,6 5,4 8,1
Liikevoitto 6,1 8,5 35,2
Liikevoittomarginaali, % 14,9 21,3 21,6
Oikaistu käyttökate 13,5 13,9 59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 33,3 35,2 36,2
Oikaistu liikevoitto 9,5 11,5 49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 23,3 29,0 30,0
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 5,9 6,9 7,3
Vapaa kassavirta 7,1 5,7 29,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,3 2,5 2,4

PÄIVITETYT TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Makrotalousympäristön yleiset riskit ovat lisääntyneet Ukrainan sodan seurauksena ja pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Näillä riskeillä voi olla negatiivinen vaikutus palveluidemme kysyntään. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Ruotsin kruunun volatiliteetti voi kuitenkin luoda epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.

Enento Group odottaa palvelualustan transformaationkulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

PÄIVITETTY OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunan tuntumassa.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

Aikaisemmat tulevaisuuden näkymät

Yleinen makrotalousympäristö ja pandemia aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Viimeaikojen Ruotsin kruunun heikkeneminen kuitenkin luo epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.

Enento Group odottaa palvelualustan transformaationkulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

Aikaisempi ohjeistus

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein lähellä pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunaa.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Tämä oli minulle ensimmäinen kokonainen vuosineljännes Enento Groupissa, jonka aikana koimme uuden korona-aallon ja Ukrainan sota alkoi. Kuten aina uuden toimitusjohtajan aloittaessa asiakkaiden, henkilökunnan, kumppaneiden ja sijoittajien kanssa ensi vaiheen keskusteluissa muodostuu näkemys siitä mitä teemme hyvin ja mitä voimme parantaa edelleen. Olen tyytyväinen siihen mitä olen tähän mennessä nähnyt ja kuullut tavatessani asiakkaita, sijoittajia ja omaa henkilökuntaamme. Johtoryhmämme ja työntekijämme ovat motivoituneita ja sitoutuneita, ja heillä on hyvä ymmärrys sekä asiakkaiden tarpeista että palveluistamme. Tavoitteenamme on tuottaa ylivertainen asiakaskokemus ja olen vakuuttunut, että Enento Groupin aito asiakaskeskeinen ajattelutapa johtaa lojaalien asiakkaiden määrän lisääntymiseen ja kasvuun.

Nyt vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä meidän NPS-tasomme yritysasiakkaille oli edelleen korkea ja kuluttaja-asiakkaiden NPS -taso on parantunut merkittävästi. Meillä on järjestelmällinen lähestymistapa Pohjoismaiseen asiakaskokemusohjelmaan, jonka ympärille olemme organisoituneet pohjoismaisesti ja jossa hyödynnämme teknisiä apuvälineitä. Otamme isoja askelia näkemyksistä konkreettisiin toimiin tarkoituksena tuottaa ylivertainen asiakaskokemus.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Enento Groupin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 4,4% (raportoiduin valuuttakurssein 2,6 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja oli yhteensä 40,7 milj. euroa . Oikaistu käyttökate heikkeni 1,3 % (raportoiduin valuuttakurssein 2,9 %) ollen 13,5 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto heikkeni 16,4 % (raportoiduin valuuttakurssein 17,8 %) ja oli 9,5 milj. euroa. Kannattavuuden ja liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat pääasiallisesti Ruotsin asuntokauppaprosesseissa käytetyn Tambur-palvelualustan kehitysmenojen alaskirjaus. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,9 %.

Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihtoon vaikutti Suomen- ja Ruotsin-markkinoiden kuluttajatietopalveluiden vahva kysyntä. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla mutta liiketoiminta-alueen compliance-palveluiden kysyntä lisääntyi voimakkaasti Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen seurauksena asetettujen sanktioiden vuoksi. Business Insight -liiketoiminta-alueen Suomen-markkinoiden liikevaihto laski vertailukaudesta ja siihen vaikuttaa edelleen riskienhallintapalveluiden kysynnän lasku. Enento on tarjonnut ESG-raporttia Suomen markkinoilla vuodesta 2017 alkaen. Maaliskuussa tämän vuosineljänneksen aikana Business Insight -liiketoiminta-alue lanseerasi ensimmäisen ESG-raportin myös Ruotsissa. Uskomme vahvasti, että vastuullisuuspalvelut tarjoavat aidon Pohjoismaisen kasvumahdollisuuden Enento Groupille.

Enento on hallinnoinut ja kehittänyt ansiokkaasti vuonna 2018 käyttöönotettua Ruotsin pankkien ja kiinteistövälittäjien asuntokaupan prosesseissa käyttämää Tambur-palvelualustaa. Pankit ovat olleet tyytyväisä palveluun, jolla tehdään suurin osa Ruotsin markkinoiden asuntokauppatransaktioista. Aiemmin tiedotetun mukaisesti pankit ovat nyt yhteistyösopimukseemme perustuen päätyneet ratkaisuun, jossa Tambur-palvelualustan hallinnointi siirtyy pankkien yhteisyritykselle. Enento jatkaa asuntokaupan palvelualustaan perustuvien palveluiden tarjoamista vuoden 2023 lopulliseen luovutuspäivään asti mutta siirtymäkauteen liittyvistä ehdoista neuvotellaan edelleen.

Pohjoismaisen palvelualustan kehitystyö etenee ja olemme juuri lanseeranneet uuden ruotsalaisen ESG-raportin uudella palvelualustalla. Näemme edelleen palvelualustan kehitystyön olevan avainasemassa tehokkaamman operoinnin ja palvelujen kehittämisen mahdollistajana mutta näemme myös tarpeen kehittää siihen liittyviä suunnitelmia ja prioriteetteja varmistaaksemme pitkän aikavälin marginaalin kasvun. Näemme että voimme saavuttaa sekä lyhyen- että pitkän aikavälin hyötyjä rakentamalla ja operoimalla Pohjoismaista tulevaisuuden palvelualustaa.

Maailmantalouden tilanne on nyt ja jatkossakin epävarma, mutta tähän mennessä liiketoimintamme on sopeutunut melko hyvin poikkeustilanteiden moninaisiin vaikutuksiin. Ukrainan sota voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti makrotaloudelliseen kehitykseen Pohjoismaissa: markkinoiden kasvuun, luottamukseen ja taloudelliseen aktiviteettiin. Tällä voi olla negatiivista vaikutusta myös palveluidemme kysyntään. Epävarmuudesta huolimatta olen vakuuttunut siitä, että meillä on merkittävää potentiaalia kehittää pohjoismaista Enentoa edelleen, jotta voimme tuottaa kaikilla markkinoillamme yhtenäisen ja laadukkaan asiakaskokemuksen sekä kestävää tuottoa osakkeenomistajillemme.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää torsaina 28.4.2022 klo 15.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferensin, jossa toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
https://cloud.webcast.fi/enento/2022-04-28-enento-q1

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0572
Ruotsi: +46 (0)8 5664 2754
Iso Britannia: +44 (0)330 165 3641
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0170
Yhdysvallat, NY: +1 323-701-0170
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 962521

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 14.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 28. huhtikuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.