Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018-2020 – Suunnattu osakeanti

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2021 KLO 15.15

Enento Groupin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 2018-2020 – Suunnattu osakeanti

Enento Group Oyj:n hallitus päätti 12.2.2021 suunnatusta osakeannista liittyen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2018-2020 palkkioiden maksamiseen ansaintajaksolta 2018-2020. Ansaintajakso alkoi 1.9.2018 ja päättyi 31.12.2020.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 12.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 2018-2020 ansaintajakson 2018-2020 palkkionmaksu järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa annetaan vastikkeetta 27 795 Enento Group Oyj:n uutta osaketta ansaintajaksolle 2018-2020 osallistuneille avainhenkilöille. Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta maaliskuussa 2021. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 27 795 osakkeella 24 034 856 osakkeeseen.

Yhtiö on julkaissut pörssitiedotteen avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä 31.8.2018.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.