Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020: Asiakastiedon uusi brändi vahvistaa Pohjoismaista tarjontaa – liiketoiminta osoitti häiriönsietokykynsä haastavassa markkinaympäristössä

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.8.2020 KLO 11.00

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020: Asiakastiedon uusi brändi vahvistaa Pohjoismaista tarjontaa – liiketoiminta osoitti häiriönsietokykynsä haastavassa markkinaympäristössä

YHTEENVETO

Huhti – kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 36,7 milj. euroa (35,6 milj. euroa), kasvua 3,3 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 3,4 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 12,5 milj. euroa (12,2 milj. euroa), kasvua 2,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 2,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 10,2 milj. euroa (9,2 milj. euroa), kasvua 11,2 %.
 • Liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 4,8 milj. euron (4,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,0 milj. euron (2,7 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,9 % (4,0 %).
 • Vapaa kassavirta oli 5,2 milj. euroa (5,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,15 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,24 euroa) 1.
 • Enento Group päivitti taloudellisen ohjeistuksensa 6.8.2020.

Tammi – kesäkuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (70,1 milj. euroa), kasvua 6,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 24,9 milj. euroa (24,0 milj. euroa), kasvua 3,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,5 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 20,6 milj. euroa (19,0 milj. euroa), kasvua 8,7 %.
 • Liikevoitto oli 12,5 milj. euroa (11,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 8,1 milj. euron (7,3 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 6,0 milj. euron (5,5 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,6 % (4,2 %).
 • Vapaa kassavirta oli 12,5 milj. euroa (12,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -1,4 milj. euroa (-1,2 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,35 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,58 euroa (0,53 euroa) 1

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.4. –
30.6.2020
1.4. –
30.6.2019
1.1. – 30.6.2020 1.1. – 30.6.2019 1.1. –
31.12.2019
           
Liikevaihto 36,7 35,6 74,4 70,1 146,0
Liikevaihdon kasvu, % 3,3 126,1 6,1 127,4 48,7
Liikevoitto 5,4 5,0 12,5 11,7 27,8
Liikevoittomarginaali, % 14,8 14,1 16,9 16,7 19,0
Oikaistu käyttökate 12,5 12,2 24,9 24,0 51,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 33,9 34,3 33,4 34,2 35,3
Oikaistu liikevoitto 10,2 9,2 20,6 19,0 42,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 27,8 25,8 27,8 27,1 29,2
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,9 4,0 4,6 4,2 4,0
Vapaa kassavirta 5,2 5,3 12,5 12,6 32,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 3,0  

3,2

3,0  

3,3

2,9

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 kasvuvauhdin jäädessä kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Asiakastieto Group on nyt Enento Group. Konsernilla on pitkä historia, juuret menevät vuoteen 1905. Yrityskauppojen myötä yhtiö on kasvanut paikallisesta toimijasta yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden asiantuntijayrityksistä, jolla oli 146 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2019 ja 420 työntekijää kahdeksassa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Enento Group yhdistää Asiakastiedon, UC:n ja Proffin vahvuudet ja auttaa rakentamaan luottamusta arjessa. Nimenmuutos tukee tavoitettamme jatkaa edelleen kasvuamme, lisätä palvelutarjontaamme Pohjoismaissa sekä luoda pohjaa pohjoismaisen presenssimme vahvistamiselle. Uusi nimi tekee meistä entistäkin yhtenäisemmän ja vahvemman pohjoismaisen toimijan.

Poikkeustilanteisiin sopeutuvan liiketoimintamallimme sekä nopeiden toimenpiteidemme ansiosta liiketoimintamme on sopeutunut melko hyvin koronaviruspandemian moninaisiin vaikutuksiin. Liikevaihto pysyi vuoden toisella vuosineljänneksellä pandemiasta huolimatta kuitenkin kasvu-uralla ollen 36,7 milj. euroa eli kasvua kertyi viime vuoteen verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein 3,4 %.

Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikutti etenkin SME & Consumers -liiketoiminta-alue, jonka kasvua vauhditti Proff-liiketoiminnan hankinta. Digital Processes -liiketoiminta-alue kasvoi molemmilla markkinoilla. Kasvua vauhdittivat Suomen markkinoilla uusi Asuntojen arvonmäärityspalvelu ja Compliance-palveluiden positiivinen kehitys. Ruotsin markkinoilla kasvua tuli Tambur-asuntokauppapalvelusta. Sen sijaan Risk Decisions -liiketoiminta-alueen liikevaihto kääntyi laskuun molemmilla markkinoilla taloudellisen aktiivisuuden vähenemisen pienentäessä palveluidemme käyttöä. Lisäksi koronakriisin takia säädetty kuluttajaluottojen tilapäinen 10 prosentin korkokatto vähensi kysyntää Suomen markkinoilla. Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto supistui edelleen Ruotsin markkinoilla ja pysyi Suomessa viime vuoden tasolla.

Oikaistu käyttökate kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 2,3 % ollen 12,5 milj. euroa. Kannattavuuskehitys jäi liikevaihdon kasvuvauhtia alemmalle tasolle johtuen heinäkuussa 2019 hankitun Proff-liiketoiminnan käyttökatemarginaalia laimentavasta vaikutuksesta. Lisäksi konsernin IT-kulut kasvoivat edellisestä vuodesta. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 11,6 % ja oli 10,2 milj. euroa. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta nousi positiivisesti ollen 4,9 %. Kaiken kaikkiaan lanseerattujen palveluiden määrä oli toisella vuosineljänneksellä tavoitteidemme mukainen jatkaen määrätietoista työtämme asiakastarpeisiin sopivalla ja jatkuvasti kehittyvällä palvelutarjonnalla.

Julkaisimme toukokuun alussa Enento Groupin strategian vuosille 2020 – 2023. Strategiakauden kolme päätavoitetta ovat: Säilyttää ja vahvistaa johtava asema luottotietotoiminnassa, tulla ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tietoon perustuvissa liiketoiminnan palveluprosesseissa ja tulla johtavaksi yritystiedon toimittajaksi Pohjoismaissa. Palveluinnovaatioiden, tulevaisuuden haasteisiin vastaavan organisaation ja pohjoismaisen IT-alustan rakentamisen avulla pystymme saavuttamaan nämä tavoitteet. Tulevaisuuden palvelukehityksessä keskitymme muun muassa pohjoismaisten vastuullisuuspalveluiden kehittämiseen ja asumisen prosessien digitalisoimiseen. Pohjoismaisten vastuullisuuspalveluiden tavoitteena on kehittää vastuullisuuspalvelumarkkinoita ja olla johtava ESG-palveluiden tarjoaja kattavalla vastuullisuuspalveluvalikoimalla, jota asiakkaat tarvitsevat riskienhallinnassa, luottoprosesseissa ja asiakkuuksienhallinnassa. Asumisen prosessien digitalisoimisessa keskitymme asuntokaupan palveluiden kehittämiseen.

Koronaviruspandemialla on ollut vaikutuksia liiketoimintaamme vuoden toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Vaikka pandemian pysäyttämiseksi tehdään töitä maailmanlaajuisesti, olemme varautuneet poikkeustilanteen pitkittymiseen ja ryhtyneet ennakoivasti turvaamaan liiketoimintaamme. Kaikissa toiminnoissamme työskennellään poikkeustilanteen vaatimalla tavalla. Perustimme maaliskuussa neljä koronatyöryhmää, jotka arvioivat vallitsevaa tilannetta eri näkökulmista.

Koronatyöryhmien keskeiset toimenpiteet: 1) People: Maaliskuun puolesta välistä lähtien olemme tehneet etätöitä kaikissa toimipisteissämme niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Elokuussa vahvistetaan suunnitelmat ja toimenpiteet työpaikoille paluusta. 2) Business Continuity: Kattavat liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat ovat laadittuina. Varamekanismien ja menettelytapojen avulla varmistamme, että toimintamme jatkuu korkealaatuisena kaikkina aikoina ja kaikissa tilanteissa. 3) Customers and offering: Haluamme auttaa asiakkaitamme palveluillamme tämänkin vaiheen yli ja vastata tässä tilanteessa syntyviin erityisiin asiakastarpeisiin. Olemme tuoneet markkinoille lyhyessä ajassa uusia koronatilanteeseen liittyviä palveluita ja lisänneet taloudellista tiedottamista. Lisäksi aloitimme keväällä kirjaamaan yritysten maksuhäiriömerkintöjen yhteyteen lisätietoa siitä, että merkintä on koronaviruspandemian aiheuttama. Näin luottotiedot antavat kattavamman kuvan maksukyvyttömyyden perusteesta ja kestosta. 4) Finance: Talouden kannalta olemme turvanneet liiketoimintaamme varmistamalla taloudellisen kestävyyden ja lyhyen tähtäimen kassavirran. Lisäksi olemme rakentaneet eri skenaarioita ymmärtääksemme tilanteen mahdollisia vaikutuksia ja erilaisia seurauksia.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää torstaina 6.8.2020 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät toisen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/2020_0806_enento_q2/

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 909535

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.45 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 6. elokuuta 2020

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 420 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 146 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.