Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: Kasvu jatkuu kuluttajaluottotietopalvelujen vakaan kehityksen myötä

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.7.2022 KLO 11.00

Enento Groupin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022: Kasvu jatkuu kuluttajaluottotietopalvelujen vakaan kehityksen myötä

YHTEENVETO

Huhti kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 43,4 milj. euroa (42,1 milj. euroa), kasvua 3,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,8 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 15,5 milj. euroa (16,1 milj. euroa), laskua 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,2 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 12,8 milj. euroa (13,5 milj. euroa), laskua 5,1 %.
 • Liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,1 milj. euron (3,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä 0,1 milj. euron (0,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa irtisanomis- ja integraatiokuluista.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,1 % (7,4 %).
 • Vapaa kassavirta oli 6,4 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,32 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,42 euroa) 1.
 • Enento Group teki toisen sijoituksen, 1,8 milj. euroa, Goava Sales Intelligence AB:hen.

Tammi – kesäkuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 84,1 milj. euroa (81,8 milj. euroa), kasvua 2,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,6 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 29,0 milj. euroa (30,0 milj. euroa), laskua 3,3 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,8 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 22,3 milj. euroa (25,0 milj. euroa), laskua 10,9 %.Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun johtuen palvelun tulevasta siirrosta.
 • Liikevoitto oli 15,8 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 6,1 milj. euron (6,3 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä 0,4 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa irtisanomis- ja integraatiokuluista. Liikevoitto sisältää yllämainitun lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,3 % (7,2 %).
 • Vapaa kassavirta oli 13,5 milj. euroa (9,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,58 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,68 euroa (0,79 euroa) 1 .

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.4. –
30.6.2022
1.4. –
30.6.2021
1.1. – 30.6.2022 1.1. – 30.6.2021 1.1. –
31.12.2021
Liikevaihto 43,4 42,1 84,1 81,8 163,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,8 11,4 4,6 6,8 5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin valuuttakurssein 3,1 14,7 2,8 10,0 8,1
Liikevoitto 9,7 10,1 15,8 18,6 35,2
Liikevoittomarginaali, % 22,3 24,1 18,7 22,7 21,6
Oikaistu käyttökate 15,5 16,1 29,0 30,0 59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 35,7 38,2 34,5 36,7 36,2
Oikaistu liikevoitto 12,8 13,5 22,3 25,0 49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 29,5 32,0 26,5 30,6 30,0
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 5,1 7,4 5,3 7,2 7,3
Vapaa kassavirta 6,4 4,3 13,5 9,9 29,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,6 2,7 2,6 2,7 2,4


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Makrotalousympäristön yleiset riskit ovat lisääntyneet Ukrainan sodan seurauksena ja pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta. Näillä riskeillä voi olla negatiivinen vaikutus palveluidemme kysyntään. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Ruotsin kruunun volatiliteetti voi kuitenkin luoda epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.

Enento Group odottaa palvelualustan transformaationkulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunan tuntumassa.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa, että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Enenton vakaa kasvu jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 4,8% ennätyskorkeasta vertailukaudesta ja kasvavista geopoliittisista haasteista huolimatta. Kuluttajien luottotietopalvelujen korkea kysyntä oli kasvun tärkein ajuri. Kannattavuus laski edelleen ja oikaistu käyttökatemarginaali oli 35,7%. Kasvuinvestoinnit, korkeammat ylläpitokustannukset liittyen Tambur-palvelun kehittämisen keskeyttämiseen sekä myynnin jaon muutokset vaikuttivat edelleen tulokseen. Meillä on useita toimenpiteitä tekeillä toisen vuosipuoliskon kannattavuuden parantamiseksi.

Liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme. Vahvinta kasvu oli Consumer Insight -liiketoiminta-alueella, missä kuluttajaluottotietopalvelujen vahva kysyntä jatkui Suomessa ja Ruotsissa. Business Insight -liiketoiminta-alueella liikevaihtokehitys oli maltillisempaa ja siihen vaikutti edelleen suurten yritysten riskienhallintapalvelujen laahaava kysyntä. Digital Processes -liiketoiminta-alueen asuntokauppapalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui hiipuvista asuntomarkkinoista johtuen, mutta kehitystä kompensoi Compliance-palveluiden kysynnän merkittävä kasvu johtuen Ukrainan sodan alkamisen jälkeen asetetuista pakotteista.

Enento on hallinnoinut ja kehittänyt Digital Processes -liiketoiminta-alueellaan Ruotsin asuntokaupan Tambur-palvelualustaa. Aiemmin tiedotetun mukaisesti pankit ovat nyt yhteistyösopimukseemme perustuen päätyneet ratkaisuun, jossa Tambur-palvelualustan hallinnointi siirtyy pankkien yhteisyritykselle. Enento jatkaa asuntokaupan palvelualustaan perustuvien palveluiden tarjoamista vuoden 2023 lopulliseen luovutuspäivään asti, mutta siirtymäkauteen liittyvistä ehdoista neuvotellaan edelleen. Palvelun kehittämisen lopettaminen ja palveluun liittyvän liikevaihdon väheneminen tulevat vaikuttamaan kasvavassa määrin negatiivisesti liikevaihtoon ja kannattavuuteen kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Näemme korkeaa kasvupotentiaalia Pohjoismaisilla yritystietopalveluiden markkinoilla ja jatkamme strategiamme toteuttamista sen osalta. Päätimme toukokuussa lisätä omistustamme Goava Sales Intelligence AB:ssa 48,2 prosenttiin. Tämä tukee tavoitettamme tulla johtavaksi yritystiedon tarjoajaksi kasvavilla Sales Intelligence-markkinoilla ja vahvistaa kyvykkyyttämme strukturoimattoman datan alueella. Laajennamme myös Pohjoismaista tarjontaamme pienten ja keskisuurien yritysten riskienhallintapalveluihin Norjassa. Mitä tulee asemaamme johtavana luottotietojen toimittajana, jatkamme strategista kehitystyötä tukeaksemme asiakkaitamme, jotta he pystyvät tekemään parempia ja kestävämpiä luottopäätöksiä. Tänä vuonna olemme lanseeranneet Ruotsin markkinoille ajantasaisia, positiivisia luottotietoja sisältävän päivittäisen luottotietorekisterin. Palvelun käyttöönotto on käynnissä useiden asiakkaidemme kanssa.

Lisääntyneen makrotaloudellisen epävarmuuden myötä emme odota niin suurta talouskasvua kuin odotimme ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä päivitimme liikevaihdon ohjeistuksemme vuodelle 2022. Haasteet tulevat jatkumaan ja Pohjoismaiden taloudelliset näkymät tuleville vuosille ovat maltillisemmat verrattuna yleiseen näkemykseen vielä muutama kuukausi sitten.

Pystyäkseen navigoimaan nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeämpää kuin koskaan olla älykkäämpi, nopeampi ja ketterämpi. Viime vuosina olemme investoineet moderneihin toimintatapoihin ja työkaluihin tukeaksemme tulevaa kasvua, mutta tämä on kasvattanut samalla kuluja. Muuttuneen tulevaisuuden näkymän seurauksena, teemme työtä hankkeiden priorisoimiseksi, resurssien uudelleenjakamiseksi ja hyvän kannattavuuden varmistamiseksi. Tämän työn tuloksia on odotettavissa syksyn aikana. Samaan aikaan keskitymme edelleen asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan kehitykseen. Asiakaslähtöiset innovaatiot, joita on vaivaton myydä, ostaa ja käyttää, tukevat kasvua ja kannattavuutta tulevaisuudessa.

Yli vuosisadan ajan olemme rakentaneet luottamusta ja kehittäneet tietopohjaisia ratkaisuja, jotka tuottavat yhteiskunnan käyttöön luotettavaa dataa ja tietoa. Tarjoamme liiketoimintakriittisiä palveluita, joita tarvitaan niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Historiamme on osoittanut, että liiketoimintamallimme on mukautuva ja sopeutuu hyvin erilaisiin olosuhteisiin. Tehtävämme on rakentaa luottamusta joka päivä, ja näinä epävarmoina aikoina se on tärkeämpää kuin koskaan.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää torstaina 21.7.2022 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferensin, jossa toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
https://cloud.webcast.fi/enento/2022-07-21-enento-q2

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0572
Ruotsi: +46 (0)8 5664 2754
Iso Britannia: +44 (0)330 165 3641
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0170
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 655339

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 21. heinäkuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.