Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020: Kasvun vuosi koronasta huolimatta uusien palveluiden luodessa tulevaisuuden kasvupotentiaalia

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 12.2.2021 KLO 12.15

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020: Kasvun vuosi koronasta huolimatta uusien palveluiden luodessa tulevaisuuden kasvupotentiaalia

YHTEENVETO

Loka – joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 40,2 milj. euroa (39,2 milj. euroa), kasvua 2,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 0,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,4 milj. euroa (13,6 milj. euroa), kasvua 5,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 3,7 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 11,9 milj. euroa (11,6 milj. euroa), kasvua 3,1 %.
 • Liikevoitto oli 6,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 5,9 milj. euron (3,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 3,1 milj. euron (3,0 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista sekä välimiesoikeuden päätökseen perustuvasta lisäkauppahinnasta Proff-hankintaan liittyen ja oikeudenkäyntikuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 6,8 % (4,4 %).
 • Vapaa kassavirta oli 9,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -2,4 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,23 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,32 euroa) 1.

Tammi – joulukuu 2020 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 151,3 milj. euroa (146,0 milj. euroa), kasvua 3,7 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 3,2 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 54,0 milj. euroa (51,5 milj. euroa), kasvua 4,8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,3 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 45,0 milj. euroa (42,6 milj. euroa), kasvua 5,5 %.
 • Liikevoitto oli 27,8 milj. euroa (27,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 17,1 milj. euron (14,8 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa 12,3 milj. euron (11,6 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoista, välimiesoikeuden päätökseen perustuvasta lisäkauppahinnasta Proff-hankintaan liittyen sekä yritysjärjestelyihin ja integraatioon liittyvistä kuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 5,6 % (4,0 %).
 • Vapaa kassavirta oli 32,6 milj. euroa (32,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -4,4 milj. euroa (-2,7 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,82 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,21 euroa (1,20 euroa) 1.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta.

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.10. –
31.12.2020
1.10.
31.12.2019
1.1. 31.12.2020 1.1.
31.12.2019
         
Liikevaihto 40,2 39,2 151,3 146,0
Liikevaihdon kasvu, % 2,6 9,1 3,7 48,7
Liikevoitto 6,1 7,8 27,8 27,8
Liikevoittomarginaali, % 15,1 19,8 18,4 19,0
Oikaistu käyttökate 14,4 13,6 54,0 51,5
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 35,7 34,7 35,7 35,3
Oikaistu liikevoitto 11,9 11,6 45,0 42,6
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 29,7 29,5 29,7 29,2
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, % 6,8 4,4 5,6 4,0
Vapaa kassavirta 9,1 6,9 32,6 32,1
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,6  

2,7

2,6 2,9

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 pitkän aikavälin tavoitteen (5-10%) mukaisesti, jääden jonkin verran tavoitteen keskivälin alapuolelle.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin paranevan jonkin verran vuonna 2021 suhteessa edelliseen vuoteen.

Investoinnit: Enento Group odottaa aktivoitujen tuotekehitys- ja ohjelmistomenojen olevan vuonna 2021 korkeammat kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat olettamukseen, että valuuttakurssit säilyvät nykyisellä tasolla.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA RUUSKA

Vuodesta 2020 tuli yllättäen erilainen kuin osasimme arvatakaan. Maaliskuussa koronapandemia rantautui kotimarkkinoillemme vaikuttaen tilikauden kuluessa myös Enento Groupin toimintaympäristöön. Tästä huolimatta etenimme tuloskaudella uusien palveluiden lanseerausten suhteen tavoitteidemme mukaisesti ja pysyimme kasvu-uralla. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli tilikauden viimeisellä neljänneksellä 6,8 % kun edellisen vuoden vastaavalla kaudella osuus oli 4,4 %.

Vuoden 2020 aikana toimme markkinoille yli 50 uutta palvelua. Strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet kehittämään palveluita, jotka perustuvat uusiin dataelementteihin, auttavat asiakkaitamme digitalisoimaan prosessejaan sekä vahvistamaan heidän kykyään vastata liiketoimintaympäristön muuttuviin haasteisiin. Lanseerasimme monta mainiota palvelua, joista haluan nostaa esiin muutaman. Toimme Ruotsin markkinoille muun muassa ID Protection for Companies -palvelun, joka seuraa ja ilmoittaa yritysten perus- ja taloustiedoissa tapahtuneista muutoksista. Nämä muutokset pitävät yrityksen tietoisena liiketoimintaansa liittyvistä rekisteritietojen muutoksista, joilla voi tunnistaa myös mahdollisia huijausyrityksiä. Lisäksi lanseerasimme lyhyessä ajassa uusia koronatilanteeseen liittyviä palveluita ja lisäsimme taloudellista tiedottamista. Jotta asiakkaamme voivat tehdä päätöksiä mahdollisimman hyvällä tietopohjalla, aloitimme keväällä Suomen markkinalla kirjaamaan yritysten maksuhäiriömerkintöjen yhteyteen lisätiedon koronapandemian aiheuttamasta merkinnästä.

Tulevaisuuden palvelukehityksessä keskitymme muun muassa pohjoismaisten vastuullisuuspalveluiden kehittämiseen ja asumisen prosessien digitalisoimiseen. Pohjoismaisten vastuullisuuspalveluiden tavoitteena on auttaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia päätöksiä. Haluamme olla johtava ESG-palveluiden tarjoaja kattavalla vastuullisuuspalveluvalikoimalla, jota asiakkaat tarvitsevat riskienhallinnassa, luottoprosesseissa, hankinnoissa ja asiakkuuksienhallinnassa. Asumisen prosessien digitalisoimisen keskiössä on asuntokaupan palveluiden kehittäminen. Painopistealueena ovat erityisesti kiinteistönvälittäjien ja pankkien tarvitsemat tietopalvelut kaupan kohteena olevasta asunnosta sekä kaupan toteutukseen liittyvien prosessien automatisointi.   

Tilikauden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä Enento Groupin liikevaihto oli 40,2 milj. euroa (jossa kasvua oli 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna (0,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein). Oikaistu käyttökate kasvoi 5,5 % (3,7 %) ollen 14,4 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi 3,1 % (1,3 %) ja oli 11,9 milj. euroa. Konsernin liikevaihtoa tukivat päämarkkinoillamme lanseeratut uudet palvelut, joiden osuus liikevaihdosta jatkaa kasvuaan ollen neljännellä vuosineljänneksellä 6,8 %.

Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikutti molemmilla markkinoilla Risk Decisions -liiketoiminta-alueen yritystietopalveluiden kysynnän kasvu, joskin liiketoiminta-alueen kokonaisliikevaihto laski molemmilla markkinoilla taloudellisen aktiivisuuden vähenemisen pienentäessä palveluidemme käyttöä. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistötieto- ja compliance-palveluiden vahva kasvu jatkui molemmilla markkinoilla palvelukehityksen ja vahvan markkinakysynnän siivittämänä. SME & Consumers -liiketoiminta-alueen kasvua kertyi molemmilla markkinoilla suoraan kuluttajille myytävistä palveluista kokonaisliikevaihdon jäädessä vertailukautta alemmalle tasolle. Customer Data Management -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli maltillisesti viime vuotta korkeammalla tasolla kiitos kuluttajiin liittyvien palveluiden hyvästä kasvusta.

Tiedotimme 14.1.2021 liiketoiminta-aluerakenteen muutoksesta 1.4.2021 lähtien. Uusi organisaatiorakenne sisältää kolme liiketoiminta-aluetta ja Data and Analytics -toimintoyksikön. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nopeampi ja sujuvampi strategian implementointi sekä korostaa datan ja analytiikan tärkeyttä.

Koronaviruspandemialla on ollut vaikutuksia liiketoimintaamme vuoden toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Varauduimme jo hyvissä ajoin poikkeustilanteen pitkittymiseen ja ryhdyimme ennakoivasti turvaamaan liiketoimintaamme. Perustimme neljä koronatyöryhmää, jotka arvioivat vallitsevaa tilannetta eri näkökulmista. Henkilökuntamme terveys ja turvallisuus on tärkein prioriteettimme. Maaliskuun puolesta välistä lähtien olemme tehneet etätöitä kaikissa toimipisteissämme niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Liiketoiminnan jatkuvuusryhmässä päivitimme ja testasimme kattavat liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat toimiviksi kaikissa tilanteissa ja kaikkina aikoina. Talouden koronatyöryhmässä turvasimme liiketoimintamme varmistamalla taloudellisen kestävyyden ja lyhyen tähtäimen kassavirran. Nyt voimme todeta, että laatimamme ohjelmat ovat toimineet hyvin.

Virtuaalinen kanssakäyminen on varmasti tullut jäädäkseen, mutta face-to-face -kanssakäymistä ei pidä aliarvioida. Live-tapaamiset ovat tärkeitä suhteiden ylläpitämiselle ja luottamuksen rakentamiselle. On toivottavaa, että pääsemme pian palaamaan tilanteeseen, jossa tämä on jälleen mahdollista.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää perjantaina 12.2.2021 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen, jossa toimitusjohtaja Jukka Ruuska ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät neljännen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2021_0212_q4

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso Britannia: +44 (0)330 336 9104
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0223
Yhdysvallat, NY: +1 646-828-8195
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 984174

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 12. helmikuuta 2021

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.