Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2021: Vuosi päättyi vahvaan kasvuun, koko vuoden liikevaihto kasvoi 8,1 %

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.2.2022 KLO 12.30

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2021: Vuosi päättyi vahvaan kasvuun, koko vuoden liikevaihto kasvoi 8,1 %

YHTEENVETO

Loka joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 43,1 milj. euroa (40,2 milj. euroa), kasvua 7,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 6,0 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 14,6 milj. euroa (14,4 milj. euroa), kasvua 2,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 1,0 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 12,1 milj. euroa (11,9 milj. euroa), kasvua 1,5 %.
 • Liikevoitto oli 7,8 milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 3,2 milj. euron (3,1 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä 1,2 milj. euron (2,8 milj. euron)vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa IFRS tulkintakomitean agendapäätöksen koskien pilvipalveluiden räätälöinti- ja konfigurointikuluja, vaikutuksen kertakulukirjauksesta, 1,1 milj. euroa sekä yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista. Lisätietoja IFRS tulkintakomitean agendapäätöksen vaikutuksesta tilinpäätöstiedotteen kohdassa 2.1 Laatimisperiaatteet.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,4 % (6,8 %).
 • Vapaa kassavirta oli 10,0 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-2,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,15 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,25 euroa) 1.

Tammi – joulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 163,5 milj. euroa (151,3 milj. euroa), kasvua 8,1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,9 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 59,1 milj. euroa (54,0 milj. euroa), kasvua 9,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 7,8 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 49,0 milj. euroa (45,0 milj. euroa), kasvua 9,1 %.
 • Liikevoitto oli 35,2 milj. euroa (27,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 12,7 milj. euron (12,3 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä   1,1 milj. euron (4,9 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa IFRS tulkintakomitean agendapäätöksen koskien pilvipalveluiden räätälöinti- ja konfigurointikuluja, vaikutuksen kertakulukirjauksesta, 1,1 milj. euroa, yritysjärjestelyihin liittyvistä kuluista, irtisanomisiin liittyvien varausten purusta sekä saadusta vakuutuskorvauksesta. Lisätietoja IFRS tulkintakomitean agendapäätöksen vaikutuksesta tilinpäätöstiedotteen kohdassa 2.1 Laatimisperiaatteet.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 7,3 % (5,6 %).
 • Vapaa kassavirta oli 29,8 milj. euroa (32,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,08 euroa (0,81 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,49 euroa (1,21 euroa) 1.
 • Hallituksen varojenjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,00 euroa osakkeelta.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.10
31.12.2021
1.10.
31.12.2020
1.1. 31.12.2021

1.1. – 31.12.2020

Liikevaihto 43,1 40,2 163,5 151,3
Liikevaihdon kasvu, % 7,2 2,6 8,1 3,7
Liikevoitto 7,8 6,1 35,2 27,8
Liikevoittomarginaali, % 18,0 15,1 21,6 18,4
Oikaistu käyttökate 14,6 14,4 59,1 54,0
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,0 35,7 36,2 35,7
Oikaistu liikevoitto 12,1 11,9 49,0 45,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 28,1 29,7 30,0 29,7
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 7,4 6,8 7,3 5,6
Vapaa kassavirta 10,0 9,1 29,8 32,6
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen, x 2,4 2,6 2,4 2,6

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yleinen makrotalousympäristö ja pandemia aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Enento Group odottaa kuitenkin konsernin palvelujen markkinakysynnän jatkavan kasvuaan. Yhdistettynä uusien palvelujen lanseeraamisiin tämän uskotaan tukevan kasvua vuonna 2022. Viimeaikojen Ruotsin kruunun heikkeneminen kuitenkin luo epävarmuutta kasvunäkymiin ja kehitys voi vaikuttaa liikevaihdon kasvuun raportoiduin valuuttakurssein vuonna 2022.

Enento Group odottaa palvelualustan transformaationkulujen vaikuttavan vuoden 2022 tulokseen.

OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon kasvun vuonna 2022 olevan vertailukelpoisin valuuttakurssein lähellä pitkäaikavälin tavoitteen (5-10 %) alareunaa.

Käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin vertailukelpoisin valuuttakurssein paranevan jonkin verran vuonna 2022 suhteessa edelliseen vuoteen.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

CFO ELINA STRÅHLMAN, VÄLIAIKAINEN TOIMITUSJOHTAJA 1.11. – 31.12.2021

Enenton vuosi päättyi vahvaan kasvuun ja saavutimme tilikaudella raportoiduin valuuttakurssein 8,1 prosentin kasvun. Poikkeustilanteisiin sopeutuvan liiketoimintamallimme sekä nopeiden, kulutietoisten toimenpiteidemme ansiosta liiketoimintamme sopeutui melko hyvin pandemian moninaisiin vaikutuksiin ja nostimme ohjeistustamme heinäkuun alussa. Maailmantaloutta sen sijaan ravistelee edelleen COVID-19, mutta myös inflaatio ja työvoimapula ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi.

Tilikauden 2021 viimeisellä neljänneksellä Enento Group kasvoi ennakoidusti. Konsernin liikevaihto oli 43,1 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,2 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 6,0 %). Oikaistu käyttökate kasvoi 2,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 1,0 %) ollen 14,6 milj. euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman kertaluonteisia ja muita oikaistavia eriä kasvoi 1,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 0,5 %) ja oli 12,1 milj. euroa. Innovatiivinen palvelukehitys ja uudet palvelut ovat meille tärkeä kasvun ajuri. Uusien palveluiden kehityssalkku on edelleen vahva ja sen osuus liikevaihdosta oli tarkastelukaudella 7,4 %. Kannattavuuteen sen sijaan vaikuttivat tulevan kasvun tukemiseksi tehdyt investoinnit.

Neljännellä kvartaalilla liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme. Consumer Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihtoon vaikutti erityisesti Suomen- ja Ruotsin-markkinoiden kuluttajatietopalveluiden hyvä kysyntä sekä Suomen korkokattolainsäädännön normalisoituminen. Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi maltillisesti vertailukauteen verrattuna ja siihen vaikuttaa edelleen pandemian aiheuttama palveluidemme käytön väheneminen. Positiivista virettä liiketoiminta-alueelle toi Premium Solutions -liiketoiminnan vahvana jatkunut kasvu erityisesti Ruotsin- ja Norjan-markkinoilla. Digital Processes -liiketoiminta-alueen kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden kasvuvauhti tasaantui vertailukaudesta molemmilla markkinoilla kysynnän kiivaimman vauhdin rauhoittuessa.

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä ja meillä on keskeinen rooli kestävän talouden tukemisessa, luotonannossa ja ylivelkaantumisen ehkäisyssä yhteiskunnassa. Keskustelu ylivelkaantumisesta jatkuu markkinoillamme, mutta erityisesti Ruotsissa, jossa ylivelkaantuminen on kasvava ongelma tietyissä osissa väestöä. Ydinliiketoimintaamme on edistää kestävää taloutta yhteiskunnassa, tukea asiakkaidemme kestävää luotonantoa ja vähentää ylivelkaantumista. Palvelutarjonnalla edistämme ainutlaatuisen tiedon saatavuutta ja asiantuntemustamme positiivisista luottotiedoista. Positiiviset luottotietomme Ruotsissa ovat erittäin kattavia ja niiden avulla tehdään jo yli 98 % kaikista kuluttajaluottopäätöksistä. Vuonna 2022 positiivisten luottotietojen päivitys luottotietorekisteriin tulee tapahtumaan päivittäin tarjoten ajantasaista positiivista luottotietoa päätöksentekoa varten. Ylivelkaantumisen vähentäminen edellyttää rahoitusekosysteemin eri toimenpiteiden yhdistämistä. Tällaisiin toimenpiteisiin voisi sisältyä tietojenkäsittelyä koskevan sääntelyn mukautuksia. Suomessa kehitämme ainutlaatuista positiivisten luottotietojen palvelutarjontaamme. Palvelemme asiakkaitamme luotonhakijan lupaan perustuvalla positiivisen luottotiedon järjestelmällä, jossa on mukana yli 40 pankkia ja rahoitusyhtiötä. Positiivisilla luottotiedoilla on tärkeä rooli ylivelkaantumisen ehkäisemisessä. Suomessa kuluttajien maksuhäiriöt kääntyivät loppuvuonna laskuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Lisäksi lanseerasimme Suomessa vuonna 2021 ensimmäisen yritysten positiivisen luottotietopalvelun (BLIS – Business Loan Information System) tukemaan kestävää liiketoimintaa ja yritysten välistä kauppaa.

Keskitymme vastuullisuuteen kaikilla rintamilla. Olemme vastuullinen työnantaja ja vastuullinen sijoituskohde, mutta tuemme myös asiakkaitamme vastuullisten päätösten tekemisessä. Enento Groupin tavoitteena on olla johtava ESG-palvelujen tarjoaja, jonka monipuolisia vastuullisuuspalveluja yritykset voivat hyödyntää riskienhallinnassa, luottoprosesseissa, hankinnoissa ja asiakkuudenhallinnassa. Ensimmäinen listaamattomien yritysten Vastuullisuusraportti, joka on saatavilla Suomen-markkinoilla, lanseerataan Ruotsissa vuonna 2022.

Onnistuimme vuonna 2021 hyvin: jatkoimme kasvua ja teimme tulosta merkittävistä muutoksista ja operatiivisen ympäristön epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2022 ohjeistuksemme ottaa huomioon jatkuvan epävarmuuden toimintaympäristössämme ja pandemian jatkumisen. Pitkänaikavälin taloudelliset tavoitteemme eivät muutu ja jatkamme kannattavan kasvun tiellä näiden tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hallituksemme esittää yhtiökokoukselle varojenjaon nostamista 1,00 euroon osakkeelta, mikä on osoitus meidän kyvystämme kasvattaa osakkeenomistaja-arvoa.

Innovatiivisen palvelukehitystyön, yrityskauppojen myötä tulleiden synergiaetujen ja erinomaisen henkilökunnan avulla Enentolla on hyvät mahdollisuudet menestyä tarjoamalla asiakkailleen entistä parempia palveluita vastuullisten päätösten tueksi. Jatkamme tulevaisuutemme rakentamista näiden vahvuuksien varaan myös uuden, vuoden 2022 alussa tehtävässään aloittaneen toimitusjohtajan Jeanette Jägerin johdolla.

TIEDOTUSTILAISUUS: WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Enento Group järjestää perjantaina 11.2.2022 klo 14.00 analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille englanninkielisen webcast-lähetyksen ja puhelinkonferensin, jossa toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman esittelevät neljännen vuosineljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2022_0211_q4

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 (0)9 7479 0572
Ruotsi: +46 (0)8 5664 2754
Iso Britannia: +44 (0)33 033 69600
Yhdysvallat, LA: +1 323-701-0170
Yhdysvallat, NY: +1 646-828-8082
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 953251

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Enenton sijoittajasivuilla klo 13.30 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä.

Helsingissä 11. helmikuuta 2022

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
toimitusjohtaja
Enento Group Oyj
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.