Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022: Vuosi päättyi positiivisen kannattavuuskehityksen jatkumiseen

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 13.2.2023 KLO 12.00

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022: Vuosi päättyi positiivisen kannattavuuskehityksen jatkumiseen

YHTEENVETO

Loka joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 42,9 milj. euroa (43,1 milj. euroa), laskua 0,4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 4,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 16,0 milj. euroa (14,6 milj. euroa), kasvua 9,0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 13,4 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 13,3 milj. euroa (12,1 milj. euroa), kasvua 9,5 %.
 • Liikevoitto oli -0,5 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -2,8 milj. euron (-3,2 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot. Tulosta heikensi alaskirjaus IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä -10,9 milj. euroa. Lisäksi -11,0 milj. euron (-1,2 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavissa erissä on uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,0 % (7,4 %).
 • Vapaa kassavirta oli 10,5 milj. euroa (10,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,22 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,33 euroa) 1.
 • Enento teki alaskirjauksen IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestoinneista, millä oli 10,9 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen vaikutus yhtiön vuoden 2022 liikevoittoon.

Tammi – joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 167,5 milj. euroa (163,5 milj. euroa), kasvua 2,5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,1 %).
 • Oikaistu käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 61,2 milj. euroa (59,1 milj. euroa), kasvua 3,6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua 5,9 %).
 • Oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja oli 49,1 milj. euroa (49,0 milj. euroa), kasvua 0,2 %. Oikaistu liikevoitto sisältää 1,6 milj. euron lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palvelun tulevasta siirrosta.
 • Liikevoitto oli 25,8 milj. euroa (35,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi -11,8 milj. euron (-12,7 milj. euron) yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot sekä -11,5 milj. euron (-1,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuvat pääasiassa IT-alustaan tehdyistä kehitysinvestointien alaskirjauksista ja sisältävät myös uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyviä kuluja. Liikevoitto sisältää yllä mainitun lisäpoiston ja keskeneräisen työn perumisen liittyen Tambur-palveluun.
 • Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 4,6 % (7,3 %).
 • Vapaa kassavirta oli 33,9 milj. euroa (29,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien vaikutus vapaaseen kassavirtaan oli -0,4 milj. euroa (-0,3 milj. euroa)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (1,08 euroa).
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (1,49 euroa) 1 .
 • Hallituksen varojenjakoehdotus yhtiökokoukselle on 1,00 euroa osakkeelta.

1 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.10. –
31.12.2022
1.10.
31.12.2021
1.1. 31.12.2022 1.1.
31.12.2021
Liikevaihto 42,9 43,1 167,5 163,5
Liikevaihdon kasvu, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 4,1 6,0 5,1 5,9
Liikevaihdon kasvu, % raportoiduin valuuttakurssein -0,4 7,2 2,5 8,1
Liikevoitto -0,5 7,8 25,8 35,2
Liikevoittomarginaali, % -1,2 18,0 15,4 21,6
Oikaistu käyttökate 16,0 14,6 61,2 59,1
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 37,2 34,0 36,6 36,2
Oikaistu liikevoitto 13,3 12,1 49,1 49,0
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 30,9 28,1 29,3 30,0
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 4,0 7,4 4,6 7,3
Vapaa kassavirta 10,5 10,0 33,9 29,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,2 2,4 2,2 2,4

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Myynnin ja markkinoiden palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

OHJEISTUS

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan välillä 0% – 5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Vertailukelpoisin valuuttakurssein tarkoittaa että valuuttojen muutokset eliminoidaan muuttamalla vertailukauden luvut käyttämällä katsauskauden valuuttakursseja.

JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA

Olen tyytyväinen voidessani kertoa, että yrityksellämme oli menestyksekäs vuosi. Saavutimme vahvat taloudelliset tulokset ja edistyimme merkittävästi kohti keskeisiä tavoitteitamme.

Enenton vuosi päättyi maltilliseen kasvuun, ja tilikauden aikana liikevaihtomme kasvoi 5,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistu käyttökate saavutti uuden ennätystason ja kasvoi 5,9 %. Tulokset vastasivat pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitamme. Kestävän ja skaalautuvan liiketoimintamallimme ansiosta liiketoimintamme on sopeutunut hyvin toimintaympäristön epävarmuuden erilaisiin vaikutuksiin.

Liikevaihtomme kasvoi odotustemme mukaisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 42,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 4,1 % kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Oikaistu käyttökate kasvoi 13,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oli 16,0 miljoonaa euroa. Konsernin oikaistu liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 14,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oli 13,3 miljoonaa euroa. Uusien palveluiden osuus seurasi viimeaikaista kehitystrendiä ja oli katsauskaudella 4,0 %.

Liikevaihto kasvoi Consumer Insight- ja Business Insight -liiketoiminta-alueilla neljännellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kehitystä tuki jälleen erityisesti kuluttajaluottotietopalvelujen vahva kysyntä Suomessa ja Ruotsissa. Business Insight -liiketoiminta-alueella Premium Solutions ja Freemium Solutions liiketoimintayksiköiden vuosineljännekset olivat vahvat, kun taas Enterprise Solutionsin liikevaihto kasvoi maltillisesti vertailukauteen verrattuna. Digital Processes -liiketoiminta-alueella kiinteistö- ja vakuustietopalveluiden liikevaihto jäi selvästi vertailukaudesta Suomen ja Ruotsin asuntomarkkinoiden heikon kehityksen seurauksena, kun taas Compliance-palvelut jatkoivat merkittävää kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Vuosi 2022 alkoi toiveella siitä, että pandemia olisi vihdoin ohi ja voisimme aloittaa uuden ja stabiilimman vaiheen maailmassa, mutta valitettavasti toimintaympäristö ei helpottunut. Kohtaamistamme makrotaloudellisista kriiseistä huolimatta olemme jatkaneet matkaamme kohti tavoitettamme, yhtenäistä pohjoismaista yritys- ja kuluttajatietoyhtiötä. Kuluneen vuoden tärkeimpiä saavutuksiamme ovat useiden strategisten palveluiden lanseeraukset, kuten hyvän vastaanoton saanut päivittäinen luottorekisteri Ruotsissa, uusi ESG-yritysraportti Ruotsissa ja kattavampi ESG-tarjontamme Suomessa. Olemme myös parantaneet asemaamme pohjoismaissa ja asiakasmäärämme on lisääntynyt erityisesti Norjassa ja Tanskassa. Pyrkiessämme parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta koko organisaatiossamme, olemme jatkaneet investointeja moderneihin teknologioihin ja prosesseihin ja tavoittelemme jatkuvasti skaala- ja synergiaetuja. Meille on jälleen myönnetty Great Place to Work -sertifikaatti, ja asiakkaamme, niin kuluttajat kuin yrityksetkin, ovat antaneet meille erinomaiset arvosanat asiakastyytyväisyyskyselyissä. Toimintamme ja prosessimme auditoitiin Suomessa ja Ruotsissa ja ISO-laatusertifikaattimme uusittiin. Nämä toimenpiteet ja saavutukset monien muiden ohella ovat edesauttaneet meitä saavuttamaan vahvan taloudellisen tuloksen.

Kohtasimme toki myös haasteita kuluneen vuoden aikana, ja voimme mainita esimerkkeinä kustannustason nousun ja markkinoiden epävakauden. Joulukuussa IT-toimittajamme kärsi Ruotsissa IT-häiriöstä, joka valitettavasti vaikutti hetkellisesti joidenkin online-palveluittemme saatavuuteen. Voimme kuitenkin olla ylpeitä siitä, miten työskentelimme tiiminä ratkaistaksemme häiriön ja minimoimme asiakkaillemme aiheutuvat vahingot. Haasteiden selättäminen antaa minulle suurta luottamusta kykyymme tarjota ja tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme.

Odotamme että vuodesta 2023 tulee haasteellinen sekä kasvun että kannattavuuden osalta. Julkaisimme tehostamisohjelman vahvistaaksemme pitkän tähtäimen arvonluontia, transformaatio-ohjelman toteuttamista sekä turvataksemme kannattavuuden kehityksen tulevina vuosina. Tehostamisohjelma yhdessä uudistetun Nordic Business Platform -ohjelman kanssa pyrkii pysyviin parannuksiin kustannusrakenteessamme, mikä on välttämätöntä, jotta voimme vahvistaa pohjaa tulevalle kasvulle. Yhtä lailla tärkeää meille on varmistaa, että palvelumme ovat vakaita ja asiakkaittemme saatavilla. Turvallisuus on meille prioriteetti. Operational excellence -toimenpiteiden lisäksi tavoitteemme vuonna 2023 on ylivertainen asiakaskokemus ”customer first” -painopistealueen mukaisesti. Paranamme skaalautuvuuttamme pohjoismaisella tasolla, kun keskitymme kehittämään pohjoismaista yrityskulttuuriamme, jatkamme integraatiota ja tarjontamme kehittämistä. Priorisoimme myös työntekijöidemme osaamisen kehittämisen ja kasvun, samalla vahvistaen oppimiseen ja innovaatioon tähtäävää ilmapiiriä organisaatiossamme.

Jatkoimme viime vuonna kasvuamme samalla, kun kävimme läpi merkittäviä muutoksia ja toimintaympäristömme jatkui arvaamattomana. Taloudellisessa ohjeistuksessamme vuodelle 2023 otetaan huomioon toimintaympäristön epävarmuuden jatkuminen, mutta pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteemme pysyvät ennallaan ja pyrimme jatkamaan kannattavaa kasvua näiden tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön varoja jaetaan osakkeenomistajille 1,00 euroa osakkeelta.

Kaiken kaikkiaan olemme ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet kuluneen vuoden aikana, ja odotamme innolla edessä olevia mahdollisuuksia ja haasteita. Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme jatkuvasta tuestanne ja luottamuksestanne yritystämme kohtaan.

WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 13.2.2023 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
https://cloud.webcast.fi/enento/enento_2023_0213_q4

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla oleviin numeroihin.
Suomi: +358 9 2319 5437
Ruotsi: +46 (0) 8 50520424
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Yhdysvallat: +1 786 697 3501
Puhelinkonferenssin ID-koodi: 181982

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla. Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Helsingissä 13. helmikuuta 2023

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.