Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento Groupin tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2023: Vahva kannattavuus saavutettiin tehokkailla tehostamistoimilla Ruotsin vaimeasta kuluttajaluottojen kysynnästä huolimatta

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 09.02.2024 klo 12:00:00 EET

YHTEENVETO

Loka – joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 5,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 38,9 milj. euroa (42,9 milj. euroa), laskua 9,3% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,5%).
 • Oikaistu käyttökate oli 13,4 milj. euroa (16,0 milj. euroa), laskua 16,2% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 13,9%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 34,4% (37,2%), laskua 2,8 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,9 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (13,3 milj. euroa), laskua 20,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 18,7%).
 • Liikevoitto oli 5,9 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).
 • Vähintään 8 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti. Vuoden neljännen vuosineljänneksen loppuun mennessä implementoitujen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta noin 6,3 miljoonalla eurolla ja Enento suunnittelee ohjelman laajentamista.

Tammi – joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 1,4% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
 • Liikevaihto oli 155,9 milj. euroa (167,5 milj. euroa), laskua 6,9% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,6%).
 • Oikaistu käyttökate oli 57,1 milj. euroa (61,2 milj. euroa), laskua 6,7% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,9%).
 • Oikaistu käyttökatemarginaali oli 36,6% (36,6%) kasvua 0,1 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 0,1 prosenttiyksikköä).
 • Oikaistu liikevoitto oli 46,0 milj. euroa (49,1 milj. euroa), laskua 6,3% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 2,5%).
 • Liikevoitto oli 30,4 milj. euroa (25,8 milj. euroa).
 • Vuoden 2023 ohjeistusta päivitettiin 9.10.2023 liikevaihdon osalta. Enento odotti liikevaihdon laskevan vuonna 2023 välillä 0% – 1,5% (aiemmin kasvua 0% – 5%) ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle EUR 0,50 osinkoa osaketta kohti, minkä jälkeen marraskuussa maksetaan toinen erä, enintään 0,50 euroa osaketta kohti, hallituksen päätöksen mukaan.

Loka – joulukuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -2,3 milj. euroa (-11,0 milj. euroa) ja tammi – joulukuussa 2023 -6,1 milj. euroa (-11,5 milj. euroa) sisältäen uudelleenjärjestelyihin ja muita tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja. Vertailukauden kulut johtuvat joulukuussa 2022 tehdystä IT-alustan kehitysinvestointien alaskirjauksesta.

Loka – joulukuussa 2023 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -2,4 milj. euroa (-2,8 milj. euroa) ja tammi – joulukuussa 2023 -9,5 milj. euroa (-11,8 milj. euroa).

AVAINLUVUT

Miljoonaa euroa 1.10. –
31.12.2023
1.10. –
31.12.2022
1.1. – 31.12.2023 1.1. –
31.12.2022
Liikevaihto 38,9 42,9 155,9 167,5
Liikevaihdon muutos, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein -6,5 4,1 -2,6 5,1
Liikevaihdon muutos, % raportoiduin valuuttakurssein -9,3 -0,4 -6,9 2,5
Liikevoitto 5,9 -0,5 30,4 25,8
Liikevoittomarginaali, % 15,1 -1,2 19,5 15,4
Oikaistu käyttökate 13,4 16,0 57,1 61,2
Oikaistu käyttökatemarginaali, % 34,4 37,2 36,6 36,6
Oikaistu liikevoitto 10,5 13,3 46,0 49,1
Oikaistu liikevoittomarginaali, % 27,0 30,9 29,5 29,3
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, % 8,5 4,0 9,5 4,6
Vapaa kassavirta 8,9 10,5 32,0 33,9
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,4 2,2 2,4 2,2
Osakekohtainen tulos, EUR 0,09 -0,08 0,74 0,72
Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR* 0,17 0,02 1,05 1,11

* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Enenton toimintaympäristö pysyy haastavana ja epävakaana johtuen epävarmuudesta yleisessä taloudellisessa tilanteessa toimintamaissamme. Tämän epävakauden odotetaan vaikuttavan Enenton taloudelliseen suorituskykyyn, erityisesti Ruotsin kuluttajaluottotietosektorilla. Ensimmäisen vuosipuoliskon odotetaan olevan haasteellinen, ja vaikka toisen puoliskon osalta on nähtävissä elpymisen merkkejä, nämä ovat vielä epävarmoja.

Enento jatkaa toimintansa virtaviivaistamista tehostamisohjelman kautta, keskittyen huolelliseen kustannusten hallintaan säilyttääkseen kannattavuustason haastavassa markkinatilanteessa. Yhtiön kannattavuuteen voi myös vaikuttaa myyntimixin vaihtelut.

Näiden olosuhteiden vuoksi Enento ei tässä vaiheessa anna tarkkaa taloudellista ohjeistusta liikevaihdosta tai kannattavuudesta.

Jeanette Jäger, TOIMITUSJOHTAJA

Enenton vuosi 2023 päättyi vahvaan kannattavuustasoon ja liikevaihdon laskuun. Ennalta arvaamattoman makrotaloudellisen ympäristön leimaama vuosi on testannut kestävyyttämme. Näissä olosuhteissa ja vähäisestä liikevaihdon laskusta huolimatta olemme pitäneet kannattavuutemme hyvällä tasolla onnistuneiden tehostamis- ja säästötoimenpiteiden ansiosta. Ennakoimme makrotaloudessa vallitsevan haastavan tilanteen jatkuvan vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja alkavan näyttää merkkejä suotuisammasta markkinaympäristöstä toisella vuosipuoliskolla. Vuonna 2024 keskitymme strategiamme toteuttamiseen ja parantamaan toimintamme tehokkuutta. Tavoittelemme skaalautuvaa kasvua uusilla palveluilla, kasvattamalla markkinaosuutta ja digitalisoimalla asiakaskokemusta edelleen sekä kustannussäästöjä, joita tuovat yhteispohjoismaiset synergiaedut ja operatiivinen tehostaminen.

Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 155,9 miljoonaa euroa ja laski 1,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein johtuen Ruotsin kuluttajaluottotietopalvelujen vaimeasta kysynnästä. Samaan aikaan jatkoimme menestyksekkäästi 8 miljoonan euron tehostamisohjelmaamme ja pidimme kannattavuustasomme lähellä vuoden 2022 tasoa ja ohjeistuksemme mukaisena. Oikaistu käyttökate oli 57,1 miljoonaa euroa ja laski 2,9 % päätyen 36,6 % tasolle vertailukelpoisin valuuttakurssein. Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 38,9 miljoonaa euroa laskien 5,5 % vertailukaudesta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Konsernin oikaistu käyttökate laski 13,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ollen 13,4 miljoonaa euroa. Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta oli 9,5 %, mikä on vaikuttava parannus vuoden 2022 4,0 % tasosta.

Business Insight liiketoiminta-alue jatkoi positiivista kehitystä Suomessa, Norjassa ja Tanskassa, kun taas Ruotsissa makrotalouden haasteet vaikuttavat myös yritystietopalveluidemme kysyntään. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 1,1 % ilman lopetetun Tambur-palvelun vaikutusta. Vuonna 2023 olemme edenneet pohjoismaisten Compliance-palveluiden kehitystyössä kasvumme mahdollistajana muiden strategisten kasvuvalintojemme ohessa. Vastuullisuus on yhä tärkeämmässä roolissa päätöksenteossa ja me Enentolla kehitämme palveluitamme ja liiketoimintaamme vastaamaan tähän trendiin. Sekä Compliance- että ESG-palvelumme jatkoivat kaksinumeroista kasvua neljännellä vuosineljänneksellä. Keväällä Ruotsissa esittelemämme uusi Business Information API -palvelumme on saanut merkittävää kiinnostusta osakseen ja odotamme tämän jatkuvan vuonna 2024. Myös kiinteistötietopalveluilla oli vahva vuoden 2023 päätös.

Consumer Insight liiketoiminta-alue jatkoi vakaasti Suomessa neljännellä vuosineljänneksellä, mutta vastoinkäymiset jatkuivat Ruotsissa pääosin luottotietopalveluiden heikon kysynnän vuoksi. Consumer Insight liiketoiminta-alueen liikevaihto laski 11,1 %. Ruotsalaiset kuluttajat ovat edelleen varovaisia kulutustottumuksissaan ja uusien lainojen ottamisessa korkeiden korkojen ja inflaation vuoksi. Tästä johtuen sekä kiinteistö- ja asuntokaupat että vakuudettomien lainojen volyymit ovat alhaiset markkinoiden laskusuhdanteen kiihtyessä neljännellä vuosineljänneksellä. Jotkut lainanantajat ovat poistuneet markkinalta tai lopettaneet lainavälittäjien käytön, mikä vaikuttaa entisestään transaktiovolyymeihin. Näiden haasteiden valossa on entistäkin tärkeämpää pysyä lähellä asiakkaitamme, ja todettakoon, että emme ole menettäneet asiakkaita kilpailijoille vuonna 2023. Yksi Consumer Insight -liiketoiminta-alueen lähiajan prioriteetti on luottotietopalveluidemme mukauttaminen huhtikuussa 2024 toimintansa aloittavaan Suomen positiiviseen luottorekisteriin. Tuemme monia asiakkaitamme julkisen rekisterin positiivisten tietojen yhdistämisessä lainanantoprosesseihinsa, mikä voidaan nähdä osoituksena asiantuntemuksestamme. Olemme onnistuneesti saaneet merkittäviä asiakkuuksia palvelullemme tällä alueella.

Tulevaisuuden menestystämme varmistavat myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyysindeksien kehitys. Asiakastyytyväisyyttämme mittavaa nettosuositteluindeksi NPS strategisten ja suurten asiakkaiden mittauksessa nousi ennätyskorkeaan lukuun 56, ollen myös verrokkeja korkeampi. Myös työntekijöiden pulssikyselyn ja henkilökohtaisen kehittymisen mittausten tulokset säilyivät korkealla tasolla.

Lisäksi 8 miljoonan euron tehostamisohjelmamme on edennyt suunnitellusti ja saavuttanut lähes 80 % tavoitteesta annualisoituna vuoden 2023 loppuun mennessä. Olemme virtaviivaistaneet toimintaamme ja luoneet pohjoismaisia toimintoja kyvykkyytemme vahvistamiseksi pohjoismaisella tasolla taataksemme kustannustehokkaat, skaalautuvat ja hyvin johdetut toiminnot. Suunnittelemme nyt uusia toimenpiteitä laajentaaksemme tehostamisohjelmaa. Vuoden aikana onnistuimme myös neuvottelemaan hinnankorotusmekanismit osaksi useimpia asiakassopimuksiamme suurasiakassegmentissä.

Katsottaessa eteenpäin vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon odotetaan olevan haastava Consumer Insight liiketoiminta-alueellemme, etenkin Ruotsin markkinassa, johtuen makrotaloudessa vallitsevasta haastavasta tilanteesta. Kuitenkin merkkejä vakautumisesta on havaittavissa inflaation hidastuessa ja korkotason vakautuessa, ja nämä vaikuttavat suotuisamman markkinatilanteen kehittymiseen. Haasteista huolimatta Enento on hyvissä asemissa ennakoivasta palvelukehityksestämme ja tekemistämme tehostustoimenpiteistä johtuen. Luotamme kestävyyteemme ja kykyymme saavuttaa kestävää kasvua sekä strategiakaudelle 2024–2026 asettamamme taloudelliset tavoitteet. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,50 euron osinkoa osaketta kohti, minkä jälkeen marraskuussa maksetaan toinen erä, enintään 0,50 euroa osaketta kohti, hallituksen päätöksen mukaan.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme tuestanne vuoden 2023 aikana.

WEBCAST

Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 9.2.2024 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/2024-02-09-q4

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.

Helsingissä 9. helmikuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus