Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enento käynnistää 2 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 23.04.2024 klo 12:20:00 EEST

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käynnistää varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksella enintään 2 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelman.

Ohjelman puitteissa hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 100 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,42 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Ohjelma alkaa aikaisintaan 25.4.2024 ja päättyy viimeistään 15.7.2024. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on optimoida Enenton pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Omien osakkeiden hankinta alentaa Enenton vapaata omaa pääomaa ja takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Takaisinostot toteutetaan julkisessa kaupankäynnissä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan turvasatamamenettelyn mukaisesti, mukaan lukien muun muassa päivittäiset hinta- ja volyymirajat. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä.

Enento on nimittänyt Nordean toteuttamaan omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman sovellettavien hinta- ja volyymirajoitusten sekä sovellettavien ehtojen mukaisesti. Enentolla on mahdollisuus keskeyttää ja päättää ohjelma takaisinostoajan kuluessa, ja tällaisessa tilanteessa Enento julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2024 hallituksen päättämään enintään 1 500 000 Enenton oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastasi noin 6,30 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä valtuutuspäivänä.

Helsingissä 23. huhtikuuta 2024

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus