Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Enenton pitkäaikainen rahoitusjärjestely on nyt sidottu vastuullisuuskriteereihin

ENENTO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 9.3.2023 KLO 17.30

Enenton pitkäaikainen rahoitusjärjestely on nyt sidottu vastuullisuuskriteereihin

Enento Group allekirjoitti 23.9.2022 uuden kolmivuotisen rahoitussopimuksen, joka koostuu 150 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta ja 30 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä. Sopimukseen sisältyi taloudellisten kovenanttien lisäksi myös optio sitoa marginaali vastuullisuustavoitteisiin.

Tänään Enento on sopinut vastuullisuuskriteereistä lainanantajien kanssa. Marginaali kasvaa tai laskee riippuen siitä, kuinka onnistuneesti Enento saavuttaa sopimuksessa määritellyt kolme vastuullisuustavoitetta:

  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (ympäristövaikutus)
  • Työntekijäuskollisuuden parantaminen (tukee vastuullisen työpaikan vaikutusta)
  • B2B asiakasuskollisuuden parantaminen (tukee vastuullisten palveluiden ja liiketoiminnan vaikutusta)

”Yritysten vastuullisuusaloitteiden tärkeyttä on korostettu jo vuosia ja tämä on strategiamme ydin. Nämä rahoitussopimukseen liittyvät vastuullisuustavoitteet osoittavat, että olemme sitoutuneet vastuullisuustyöhön liittyviin kunnianhimoisiin tavoitteisiin”, toimitusjohtaja Jeanette Jäger sanoo.

Sovitut tavoitteet liittyvät Enenton vastuullisuuspainopistealueisiin, jotka on esitelty viimeisimmässä Vastuullisuusselvitys 2022 -raportissa, joka on saatavilla osoitteessa https://enento.com/sustainability/

OP Yrityspankki, Danske Bank ja Nordea Bank toimivat pääjärjestäjinä. OP Yrityspankki toimi koordinaattorina, vastuullisuuskoordinaattorina ja agenttina järjestelyssä.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Elina Stråhlman
Talousjohtaja
puh. 010 270 7578

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.