Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Ennakkotietoja Asiakastieto Groupin vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen ja puolivuotisjakson tuloksesta

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 8.8.2018 KLO 9.00

Ennakkotietoja Asiakastieto Groupin vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen ja puolivuotisjakson tuloksesta

Asiakastieto Group Oyj julkistaa tällä pörssitiedotteella ennakkotietoja vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen ja puolivuotiskauden 2018 taloudellisesta kehityksestä. Asiakastieto julkistaa puolivuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2018 aiemman ilmoituksensa mukaisesti 31.8.2018. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

ENNAKKOTIEDOT TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Asiakastieto Groupin liiketoiminta jatkoi kasvu-uralla vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvun ollessa 8,9 % vertailukauteen nähden. Liikevaihdon kasvu painottui uusien palveluiden lisäksi etenkin henkilötietopalveluihin sekä Emaileri Oy:n hankinnan vaikutukseen. Konsernin oikaistu käyttökate kasvoi vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä 0,6 % vertailukauteen nähden. Maltillisempi oikaistun käyttökatteen kasvu johtui etenkin liikevaihdon vertailukautta suuremmasta painottumisesta palveluihin, joihin liittyy muuttuva tiedonhankintakustannus, sekä konsernin panostuksista IT-järjestelmiin ja uusien palveluiden markkinointiin. Konsernin liikevoitto vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 milj. euroa (vertailukaudella vuonna 2017 5,8 milj. euroa) ja siihen sisältyi 4,6 milj. euron (vertailukaudella vuonna 2017 0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista. Toisen vuosineljänneksen lopussa toteutetulla UC:n hankinnalla ei ollut tulosvaikutusta kyseisen kauden aikana.

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (14,4 milj. euroa), kasvua 8,9 %.
 • Oikaistu käyttökate oli 6,6 milj. euroa (6,6 milj. euroa), kasvua 0,6 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 5,6 milj. euroa (5,9 milj. euroa), laskua 3,9 %.
 • Liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 4,6 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,5 % (15,6 %).
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 71,5 % (70,6 %).1

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 30,8 milj. euroa (28,3 milj. euroa), kasvua 8,9 %.
 • Oikaistu käyttökate oli 13,0 milj. euroa (12,8 milj. euroa), kasvua 2,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto oli 11,1 milj. euroa (11,4 milj. euroa), laskua 2,1 %.
 • Liikevoitto oli 5,2 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 5,9 milj. euron (0,1 milj. euron) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat oikaisuerät, jotka johtuvat pääasiassa UC:n hankintaan liittyvistä yritysjärjestely- ja integraatiokuluista.
 • Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta oli 10,1 % (15,3 %).
 • Jalostettujen palveluiden osuus liikevaihdosta oli 71,0 % (70,0 %).1

1 Ensimmäisen vuosineljänneksen raportoituun jalostettujen palveluiden osuuteen on lisätty takautuvasti Emaileri Oy:n palvelut.

AVAINLUVUT

1.4. – 1.4. – 1.1. – 1.1. –
Miljoonaa euroa 30.6.2018 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2017
Liikevaihto 15,7 14,4 30,8 28,3
Liikevaihdon kasvu, % 8,9 12,2 8,9 13,8
Liikevoitto 1,0 5,8 5,2 11,2
Liikevoittomarginaali, % 6,3 40,0 16,8 39,7
Oikaistu käyttökate2 6,6 6,6 13,0 12,8
Oikaistu käyttökatemarginaali, %2 42,0 45,5 42,3 45,2
Oikaistu liikevoitto2 5,6 5,9 11,1 11,4
Oikaistu liikevoittomarginaali, %2 35,8 40,6 36,1 40,2
Uusien tuotteiden ja palveluiden osuus liikevaihdosta, %3 10,5 15,6 10,1 15,3

2 Oikaistut tunnusluvut on laskettu oikaisemalla tunnuslukuja seuraavilla erillä: Yrityskauppoihin liittyvät yritysjärjestely- ja integraatiokulut, erorahat sekä maksut vahingonkorvauksista. Edellä mainittujen oikaisuerien määrä oli toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2018 4,6 milj. euroa, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 0,1 milj. euroa ja puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 5,9 milj. euroa ja vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 0,1 milj. euroa.

3 Uusien tuotteiden ja palveluiden osuuksien laskentatapaa, vertailutietoja kaudelta 1.4.-30.6.2017 ja puolivuotiskaudelta 1.1.-30.6.2017, on muutettu 1.1.2018 alkaen siten, että osuuksiin lasketaan mukaan viimeisen 24 kuukauden aikana lanseerattujen tuotteiden kokonaismyynti. Aikaisemmin osuus laskettiin viimeisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihtona lisättynä sitä edellisen 12 kuukauden aikana markkinoille tuotujen tuotteiden ja palveluiden liikevaihdon muutoksella. Vanhan laskentakaavan mukaiset luvut ovat toisella vuosineljänneksellä 1.4.-30.6.2018 1,6 %, vertailukaudella 1.4.-30.6.2017 10,4 % ja puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2018 2,6 % ja vertailukaudella 1.1.-30.6.2017 9,2 %.

UC:N HANKINTA

Asiakastieto Group Oyj:n hallitus ja UC AB:n sen hetkiset omistajat tiedottivat 24.4.2018 sopineensa yhtiöiden yhdistymisestä. Kauppa toteutettiin 29.6.2018 yhdistymissopimuksen mukaisesti kauppahinnalla, jonka kokonaissuuruus oli 338,9 milj. euroa. Kauppahinta koostui 98,8 milj. euron käteisvastikkeesta sekä 8 828 343 uudesta liikkeelle laskettavasta Asiakastiedon osakkeesta. Osakkeilla suoritettu vastike on määritetty perustuen osakkeen 27,20 euron päätöshintaan 29.6.2018 Helsingin pörssissä. UC:n tase yhdistellään Asiakastiedon taseeseen 30.6.2018 alkaen ja tuloslaskelman luvut 1.7.2018 alkaen, jolloin hankinnan tulosvaikutukset näkyvät täysimääräisesti ensimmäisen kerran vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä raportoitavassa konsernituloksessa. Lisätietoa hankinnan vaikutuksesta Asiakastiedon taseeseen annetaan puolivuosikatsauksessa 1.1. – 30.6.2018

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Asiakastieto Groupin 29.6.2018 julkistamien näkymien mukaan Asiakastieto Group odottaa toimintaympäristönsä pysyvän vakaana vuonna 2018 sen tärkeimmillä markkinoilla Suomessa ja Ruotsissa ja että se pystyy käynnistämään tilikauden toisella vuosipuoliskolla toimenpiteitä aloittaakseen UC AB:n kanssa toteutetusta yhdistymisestä saatavien synergiaetujen hyödyntämisen.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN JULKISTAMINEN

Asiakastieto Group julkistaa puolivuosikatsauksensa 31.8.2018 klo 11.00, mihin saakka yhtiö noudattaa hiljaista jaksoa. Yhtiö järjestää puolivuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden ja webcastin medialle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille samana päivänä klo 14.00 osoitteessa Rantatie Business Park, Neuvottelutila Tutka & Plotteri, Verkkosaarenkatu 5, 00580 Helsinki.

Englanninkielistä webcast-lähetystä ja puhelinkonferenssia voitte seurata osoitteessa:
http://qsb.webcast.fi/a/asiakastieto/asiakastieto_2018_0831_q2/

Mikäli haluatte osallistua puhelinkonferenssiin, käyttäkää alla olevia puhelinnumeroita ja ID-koodia:
Suomi: +358 (0)9 7479 0360
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104
ID-koodi: 301252

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla Asiakastiedon sijoittajasivuilla investors.asiakastieto.fi/ klo 13.45 ja webcast-tallenne myöhemmin samana päivänä. Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen: Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, pia.katila@asiakastieto.fi tai puh. +358 10 270 7506.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätiedot:
Jukka Ruuska
Toimitusjohtaja
puh. +358 10 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja uc.se.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire