Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Finanssivalvonta on hyväksynyt Asiakastiedon 8 828 343 uuden osakkeen lisäerän listalleottoa koskevan esitteen

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.9.2018 KLO 15.45

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista, tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa ”Tärkeitä tietoja”.

Finanssivalvonta on hyväksynyt Asiakastiedon 8 828 343 uuden osakkeen lisäerän listalleottoa koskevan esitteen

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) tiedotti 24.4.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen yhdistymisestä UC AB:n (”UC”) kanssa hankkimalla kaikki UC:n osakkeet (”Yhdistyminen”). Yhdistyminen toteutettiin 29.6.2018 yhdistymissopimuksen mukaisesti kauppahinnalla, jonka kokonaissuuruus oli 338,9 miljoonaa euroa. Kauppahinta koostui 98,8 miljoonan euron käteisvastikkeesta sekä 8 828 343 uudesta liikkeeseenlasketusta Asiakastiedon osakkeesta (”Uudet Osakkeet”).

Finanssivalvonta on tänään 10.9.2018 hyväksynyt suomenkielisen listalleottoesitteen, joka on laadittu Uusien Osakkeiden listaamiseksi Helsinki Nasdaq Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Listalleottoesite”). Listalleottoesite on saatavilla viimeistään 10.9.2018 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/listalleottoesite2018/ ja Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Hermannin rantatie 6, 00580 Helsinki sekä Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
puh. 010 270 7111

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
investors.asiakastieto.fi

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Asiakastieto ja UC yhdistyivät 29.6.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli 130 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 500. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Asiakastiedon tarkoitus ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen) tarkoittama esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta esitettä, eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena ryhtyä sijoitustoimintaan.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Asiakastieto tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Asiakastiedosta, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja Yhdistymisestä, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

UC:n osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Asiakastiedon osakkeista on Yhdistymisen toteutumisen jälkeen noin 36,9 prosenttia Asiakastiedon kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Merkittävien osakemäärien myynti tai käsitys siitä, että tällainen myynti saattaa tulevaisuudessa tapahtua, voi vaikuttaa haitallisesti Asiakastiedon osakkeiden markkinahintaan. Yhdistymiseen ei liity Asiakastiedon osakkeita koskevaa luovutusrajoitusta (lock-up) myyjien ja Asiakastiedon välillä.


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Asiakastieto Group Oyj via Globenewswire