Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Korjaus: Lisäys Enento Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykseen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 14.02.2024 klo 16:10:00 EET

Englanninkielisessä pörssitiedotteessa, joka julkaistiin 14.2.2024 klo 15.00 oli virhe nimitystoimikunnan ehdotuksessa koskien uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten valintaa. Suomenkielinen pörssitiedote oli virheetön. Alla selvyyden vuoksi tiedote kokonaisuudessaan:

Enento Group Oyj julkaisi 15.1.2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Otava Oy (yhtiön osakkeenomistaja 10,02 prosentin omistuksella) on ollut yhteydessä yhtiöön ja ehdottanut seuraavaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitykseen liittyen:

  1. että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), ja
  2. että Markus Ehrnrooth valitaan uudeksi yhtiön hallituksen jäseneksi.

Muilta osin nimitystoimikunnan esitys pysyisi ennallaan ja olisi 15.1.2024 julkistetun ehdotuksen mukainen.

Toimikunta yhtyy tähän Otavan tekemään ehdotukseen ja esittää yhtiökokoukselle 2024, että ehdotus hyväksytään. Lisätietoja hallitukseen kokonaisuudessaan ehdotetuista henkilöistä on yhtiön internetsivuilla https://enento.com/hallitus/.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan kokonaisuudessaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotus olisi täten kokonaisuudessaan seuraava:

Nimitystoimikunta esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä. Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen Erik Forsberg, Martin Johansson, Tiina Kuusisto, Nora Kerppola, Patrick Lapveteläinen ja Minna Parhiala.

Toimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Markus Ehrnrooth.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Toimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 55 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 39 500 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan 500 euron kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen kokoukseen.

Toimikunta esittää, että hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajille 500 euroa kokoukselta ja valiokuntien jäsenille 400 euroa kokoukselta. Toimikunta esittää, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

Toimikunta esittää, että tämä esitys palkkiosta astuu voimaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan niin, nimitystoimikunta tekee jatkossa ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajan valinnaksi.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Juuso Jokela, Legal Counsel
puh. 010 270 7403

Sijoittajatiedustelut:
Arto Paukku
Sijoittajasuhdejohtaja
puh. 050 469 5380