Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Muutos Enento Groupin johtoryhmässä

Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 26.04.2024 klo 09:30:00 EEST

Business Insight -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Siri Hane on ilmoittanut eroavansa Enenton palveluksesta. Hän jättää tehtävänsä lokakuun 2024 loppuun mennessä. 

“Yhdeksän vuoden toimikautensa aikana Siri on vaikuttanut merkittävästi yhtiömme menestykseen. Hän on johtanut taitavasti eri liiketoiminta-alueitamme ja toiminut keskeisessä roolissa yrityksemme ja organisaatiomme kehittämisessä sekä konsernistrategiamme toteuttamisessa. Jäämme kaipaamaan hänen omistautumistaan ja asiantuntemustaan”, sanoo Enento Groupin toimitusjohtaja Jeanette Jäger.

”Yhdeksän Enento-vuoden jälkeen minun on aika suunnata kohti uusia haasteita konsernin ulkopuolelle. Olen syvästi kiitollinen mahdollisuudesta työskennellä niin osaavien kollegoiden kanssa, ja olla mukana kehittämässä uusia palveluita, jotka tukevat asiakkaittamme heidän liiketoiminnassaan ja jokapäiväisessä elämässään. Enentolla on keskeinen rooli kestävämmän ja vastuullisemman yhteiskunnan rakentamisessa, ja on ollut etuoikeus kehittää yritystä merkittäväksi tietopalveluiden tarjoajaksi Pohjoismaissa”, Siri Hane sanoo.

Hanen seuraajan rekrytointiprosessi käynnistetään viipymättä.

ENENTO GROUP OYJ