Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Enento Groupin johdolle ja avainhenkilöille

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 15.12.2023 KLO 16.15

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustaminen Enento Groupin johdolle ja avainhenkilöille

Enento Group Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Performance Share Plan) (”PSP”) sekä uuteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään siirtymisestä aiheutuvan siirtymävaiheen kattavasta osakepalkkio-ohjelmasta.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa Enento Groupin johdon ja avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa johtoa ja avainhenkilöitä Enento Groupin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP)

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Kunkin ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan Enento Groupin listattuina osakkeina. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää Enento Groupin hallituksen erillistä päätöstä.  

Ensimmäinen ohjelma, PSP 2024 – 2026, alkaa vuoden 2024 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritustavoitteet, joiden perusteella PSP 2024 – 2026 -ohjelman nojalla mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan, perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (absolute TSR) sekä yhtiön taloudellisiin mittareihin ja tunnuslukuihin. PSP 2024 – 2026 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 40 henkilöä, mukaan lukien Enento Groupin johtoryhmän jäsenet.

Jos ohjelmalle PSP 2024 – 2026 asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 109.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys). Tämän ensimmäisen ohjelman arvioitu kokonaisarvo Enento Groupin osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 1,9 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen seurauksena.

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma 2024 – 2025

Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma perustetaan kattamaan erityiset kannustamis- ja sitouttamistarpeet siirtymävaiheessa, jossa yhtiö siirtyy uuteen osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelma on kertaluontoinen ohjelma, joka alkaa vuoden 2024 alusta lukien ja sen suoritusjakso kattaa vuodet 2024 – 2025. Ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan Enento Groupin listattuina osakkeina vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritustavoitteet, joiden perusteella siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman nojalla mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot maksetaan, perustuvat yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (absolute TSR) sekä yhtiön taloudellisiin mittareihin ja tunnuslukuihin. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 40 henkilöä, mukaan lukien Enento Groupin johtoryhmän jäsenet.

Jos siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 109.000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys). Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman arvioitu kokonaisarvo Enento Groupin osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 1,9 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen seurauksena.

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä maksukatolla. Enento Group soveltaa osakeomistusvelvollisuutta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

ENENTO GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
puh. +46 72 141 00 00

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 399 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.