Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Sisäpiiritieto: Enento Group päivittää vuoden 2023 tulosohjeistustaan liikevaihdon kehityksen osalta (laskee 0-1,5%, aiempi kasvaa 0-5%), ohjeistus oikaistun käyttökatemarginaalin osalta ennallaan

ENENTO GROUP OYJ, SISÄPIIRITIETO 9.10.2023 KLO 19.00

Sisäpiiritieto: Enento Group päivittää vuoden 2023 tulosohjeistustaan liikevaihdon kehityksen osalta (laskee 0-1,5%, aiempi kasvaa 05%), ohjeistus oikaistun käyttökatemarginaalin osalta ennallaan

Enento Group päivittää vuoden 2023 liikevaihdon kehitystä koskevaa ohjeistustaan Consumer Insight -liiketoiminta-alueen odotettua heikomman kehityksen vuoksi kolmannella vuosineljänneksellä. Enento arvioi nyt koko vuoden 2023 liikevaihdon laskevan 0% – 1,5% välillä (aiempi kasvu 0% – 5%) ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.  

Vuoden 2023 ohjeistus oikaistun käyttökatemarginaalin osalta pysyy ennallaan ja yhtiö on edelleen sitoutunut 20.7.2023 julkistettuihin yhtiön pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Enenton kestävä liiketoimintarakenne ja kustannustehokkuuden huomioiminen ovat edelleen terveen taloudellisen tuloksen perusta, nyt ja tulevaisuudessa.

Haastava toimintaympäristö ja kuluttajaluottovolyymien yhä heikkenevä kehitys ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikevaihtoon vuoden 2023 toisella puoliskolla. Kuluttajasentimentti ja siihen liittyvä lainavolyymikehitys ovat edelleen merkittävästi odotettua heikompia erityisesti Ruotsin markkinoilla. Tämän odotetaan vaikuttavan entisestään Enenton kuluttajaluottotietopalveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihdon kehitykseen vuoden 2023 jäljellä olevina kuukausina. Tällä hetkellä ei ole selkeitä merkkejä markkinatilanteen merkittävästä paranemisesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Business Insight -liiketoiminta-alueen positiivinen kehitys on jatkunut, mutta ei sillä tasolla, joka kompensoisi Consumer Insight -liiketoiminta-alueella havaittua ja ennakoitua laskua.

Päivitetyt tulevaisuuden näkymät:

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Kuluttajaluottotietopalveluiden, myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelmalla ja tilapäisillä tehostamistoimenpiteillä.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023:

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 laskevan välillä 0% – 1,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Aiemmat tulevaisuuden näkymät (julkaistu 13.2.2023):

Konsernin kasvunäkymiin vaikuttaa negatiivisesti yleisen makrotaloudellisen ympäristön jatkuminen epävarmana ja ennalta arvaamattomana. Myynnin ja markkinoinnin palveluiden sekä suoraan kuluttajille myytävien palveluiden kysynnän heikkeneminen odotetaan vaikuttavan negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen. Tätä kompensoi Enenton odotusten mukaisesti riskienhallinta- ja compliance-palveluiden kysynnän kasvu yhdessä uusien palveluiden lanseeraamisen kanssa. Ruotsalaisen asuntokauppapalvelu Tamburin poistuminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti jopa -1,5% konsernin liikevaihdosta vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Enento Group odottaa kustannusinflaation kasvavasti rasittavan konsernin kannattavuustasoa ja tätä vaikutusta lievennetään tehostamisohjelman avulla.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 13.2.2023):

Liikevaihto: Enento Group odottaa liikevaihdon vuonna 2023 kasvavan välillä 0% – 5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2022 liikevaihtoon.

Oikaistu käyttökate: Enento Group odottaa oikaistun käyttökatemarginaalin olevan välillä 36,0% – 37,0%.

Enento julkaisee tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksensa 27.10.2023.

ENENTO GROUP OYJ

Lisätietoja:
Jeanette Jäger
Toimitusjohtaja
Puh. +46 72 141 00 00

Elina Stråhlman
Talousjohtaja
puh. +358 10 270 7578

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
enento.com/sijoittajat

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 393 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.