Investor relations pages are avaliable in both, Finnish and English.
Sijoittajasivut ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Please select language
Valitse kieli

Sampo-konsernin omistus Asiakastiedossa on ylittänyt 15 prosenttia

20/11/2015

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.11.2015 KLO 13.35

Sampo-konsernin omistus Asiakastiedossa on ylittänyt 15 prosenttia

Asiakastieto Group Oyj (”Asiakastieto” tai ”Yhtiö”) on 20.11.2015 saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Sampo-konsernin (Sampo Oyj, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Life SICAV-SIF) omistusosuus Asiakastiedossa on 19.11.2015 ylittänyt 15 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Sampo-konsernin omistus on noussut 2 950 968 osakkeeseen, joka vastaa 19,54 prosentin osuutta Yhtiön osakkeista ja äänistä:

– Sampo Oyj: 1 520 000 osaketta (10,06 %)
– Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö: 1 427 508 osaketta (9,45%)
– Mandatum Life SICAV-SIF: 3 460 osaketta (0,02 %)

Asiakastiedolla on yhteensä 15 102 178 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Lisätietoja antaa

Jukka Ruuska
toimitusjohtaja
Asiakastieto Group Oyj
puh. +358 10 270 7111